Referencer

Det siger kunderne:

 • Catta Torhell, bibliotekschef överbibliotekarie, Linné Universitet.se ”På uppdrag av SUHF Forum för bibliotekschefer leder Elsebeth ett treårigt nätverk för potentiella chefer inom universitets- och högskolebiblioteken (2014-2016) och igen (2017-2019). Deltagarna har uttryckt enorm entusiasm över Elsebeths arbete och för egen del måste jag uttrycka min stora beundran för vad nätverket åstadkommit under hennes ledning. Hon är en stor inspiratör för en ny generation chefer och en inspirerande samtalspartner i mitt eget arbete.”
 • Dorthe Lykkegaard og Annebeth Møller bibliotekarer, Helsingør Kommunes Biblioteker: “I 2018  har Helsingør Kommunes Biblioteker og Elsebeth Tank  samarbejdet om at afprøve og udvikle formatet ’TEGN en BOG’, med det formål at udforske mulighederne for at tilføre den litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur og tegning. Her har vi oplevet Elsebeth som en  professionel, engageret og yderst velforberedt samarbejdspartner. Hun har naturlig autoritet og i facilitatorrollen besidder hun en behagelig ro, der har en smittende og tryghedsskabende effekt på workshopdeltagerne. Det har været en meget stor fornøjelse at udvikle TEGN en BOG sammen med Elsebeth.”
 • Ulla Egeberg, Kultur- og fritidschef, Favrskov Kommune: “Endelig en oplægsholder, der forholder sig til dem, hun holder oplæg for! Et engageret, kompetent og målrettet oplæg, er de mest dækkende ord for det oplæg, som Elsebeth Tank gav i forbindelse med en personaledag for bibliotekerne i Favrskov Kommune 25. april 2018. Oplægget har bidraget positivt til den udviklingsproces, som bibliotekerne i Favrskov er i fuld gang med. Elsebeth trækker på sin indgående viden om biblioteker – ikke med henblik på at fastholde tidligere tiders biblioteksideal – tværtimod. Oplægget var med til at nuancere og perspektivere synet på os selv som biblioteker og gav i høj grad stof til eftertanke. Det er givtigt, at få én til at se på ens organisation udefra. Vi fik både noget at reflektere over på den lange bane – og helt konkrete bud på ændringer, som vi umiddelbart kan sætte i gang.”
 • Niels Bergman,  Udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i Bibliotekarforbundet: “Elsebeth Tank har i 2018 holdt oplæg på en række BF-medlemsmøder med udgangspunkt i bogen “Nye måder at være bibliotek på”. Med stor erfaring og fint analytisk blik, satte Elsebeth mange interessante tanker og debatter i gang blandt deltagerne omkring identitet, udfordringer og muligheder i fremtidens bibliotek.
 • Maria Rudbo, kulturchef, Västerviks kommun: “Elsebeth Tank har varit en ovärderlig, mycket professionell och inspirerande samverkanspart för oss i vårt arbete med kommunens biblioteksutveckling. Det har varit ett nöje att möta henne i samtal om strategier för framtiden och hon har med sin djupa kunskap inom området snabbt levererat underlag för att ge oss de bästa möjligheterna att skapa en långsiktig och progressiv plan för vårt folkbibliotek.”
 • René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL : ”CBS Bibliotek har brugt Elsebeth Tank i et 6 måneders forløb omkring udvikling af ny strategi. Alle medarbejdere har været inviteret med til World Café, hvor den kollektive intelligens kom på arbejde. Formålet var at generere inspiration, viden og kreative ideer. Elsebeth brugte disse observationer til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at etablere 4 udforskende arbejdsgrupper – grupper der skulle kvalificere grundlaget for at identificere og prioritere strategiske mål. Elsebeth faciliterede gruppernes arbejde og udarbejdede en slutrapport på baggrund af det samlede forløb. Slutrapporten skal tjene som grundlag for udarbejdelse af en strategi for CBS Bibliotek 2017-. Processen har været hård, spændende, udfordrende og berigende. Fordelen ved at have Elsebeth med som biblioteksfaglig konsulent, frem for at benytte de mere generiske konsulenthuse, har været stor. Det var dels en helt ny oplevelse for os, hvad i sig selv har givet energi, men det betød også at vi kom helt nye steder hen. Steder som det vil være mere end spændende at udforske strategisk i de kommende år.” 
 • Martin Lundsgaard-Leth, Kultur- og biblioteksleder Ikast-Brande. “Elsebeth har hjulpet os med at finde vejene mod en fremtidig biblioteksstrategi. Kan anbefales!” 
 • Kent Skov Andreasen, Bibliotekschef for Odense Biblioteker. “De fynske biblioteker har indgået en ambitiøs aftale om at udvikle et fælles ledelsesstrategisk samarbejde ud over de aktiviteter, der ligger i centralbiblioteksaktiviteterne. I det seneste forløb (2014-2016) har vi arbejdet sammen med Elsebeth, som på dialogbasis har udviklet et inspirerende forløb, der har hjulpet os til at identificere et nyt samarbejdstema.
 • Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef for DTU Bibliotek.“DTU Bibliotek har brugt Elsebeth som facilitator for en proces med fokus på at involvere alle medarbejdere i arbejdet med en fremtidig mission og vision for biblioteket. Elsebeths metoder virkede befordrende for et stort engagement for alle medarbejdere og gav mulighed for at alle kunne komme til orde med deres tanker og ønsker for fremtiden. Et meget vellykket forløb hen over efteråret 2015.”
 • Tine Garsdal, chef for BIBLIOTEKET Rentemestervej, København: “Kultur Nord og vores fire biblioteker her har haft et virkelig godt forløb sammen med Elsebeth. Jeg er meget glad og tilfreds for den vision og strategi, vi har udviklet og vil sørge for at vi bruger materialet aktivt. Vi vil meget gerne bruge Elsebeth igen!”
 • Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle Kommun.se: ”Elsebeth har levererat en jättebra och visionär utredning om biblioteksstrategier i framtidens Gävle. Den är mycket intressant och kommer att vara viktig i vårt fortsatta arbete!
 • Jytte Bræmer, Bibliotekschef Fredericia Kommune. dk: “Jeg er meget tilfreds med forløbet og samarbejdet om udvikling af bibliotekets nye strategi. Det var et godt valg at have en konsulent, der ved noget om emnet.”
 • Annette Brøchner Lindgaard, Biblioteschef Esbjerg Kommune. dk: “Elsebeth fangede hurtigt, hvad vi har brug for her og nu og på lidt længere sigt. Vi har fået meget ud af dagene sammen med hende. Vi håber, at få mulighed for at gøre brug af Elsebeths unikke erfaringer og kompetencer igen”
 • Lone Gladbo, Kulturchef, Gentofte Kommune.dk: “Vi har haft et inspirerende samarbejde med Elsebeth, som har leveret et rigtig godt og gennemarbejdet oplæg til ny vision for Kultur og Biblioteker i Gentofte”

Vil du vide mere, så kontakt mig gerne på info@etank.nu eller telefon +45 3131 5606

Chefgruppen, Stadsbiblioteket Malmö sept. 2012

Medlemmer af ledergruppen på Stadsbiblioteket i Malmø. Per Mattson, Åsa Berglund, Lena Malmquist og Malin Nilsson var med i hele perioden fra 2008-2012.Andre var med på udviklingsrejsen i kortere perioder.

I kraft af sit visionære lederskab og strategiske tænke- og handlemåde er det i perioden 2008-2012 lykkedes Elsebeth Tank, på udvalgte strategiske områder, at flytte Stadsbiblioteket i Malmö fra hverdagsliv til excellence. Stadig flere medborgere er blevet aktive, digitalt eller fysisk, de slår sig ned i Stadsbibliotekets nyindrettede miljøer til glæde for egen udvikling, underholdning og inspiration.

Vi har lært Elsebeth Tank at kende som en stærk leder i udvikling, med et klart indre kompas. En leder som driver forandringsarbejde med fingerspidsfornemmelse og stor indsigt i kulturlivets og biblioteksverdenens forudsætninger. Elsebeth har en tydelig fornemmelse for, hvad der må gøres, for at folkebiblioteker kan fastholde deres vigtige rolle som strategisk samfundsressource og hvordan vi giver medarbejderne retning i udviklingsarbejdet.

I den tid, vi har haft mulighed for at arbejde med Elsebeth som chef, har vi lært meget om forandring, indstilling, organisation, strategiarbejde og branding. Det er en glæde at kunne anbefale Elsebeth som chef eller strategisk samarbejdspartner for organisationer, der vil udvikle sig indenfor områder som organisationsforandring, strategisk udvikling, entreprenørskab eller nytænkning.

Teaterdirektørerne for Republique

Martin Tulinius og Hans Christian Gimbel, september 2012

www.republique.dk

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Som bestyrelsesformand for Republique var Elsebeth Tank med helt fra skabelsen af et nyt stort teater i København til teateret tre år efter var etableret og havde nået sine første milepæle. I den periode har vi som daglige ledere af teateret haft et utroligt fint samarbejde med bestyrelsen takket være Elsebeths ihærdige indsats og forståelse for de udfordringer, en ny kulturinstitution har i en moderne storbykultur. Hun formåede at støtte op om den daglige ledelse på vitale områder overfor tilskudsgivere og andre offentlige interessenter. Samtidig stillede hun de helt rigtige, kritiske spørgsmål på en sund, konstruktiv og konkret måde, så vi som ledere kunne få den nødvendige sparring på projektet. Det medvirkede i høj grad til, at vi nåede hele vejen rundt i forberedelsen af de tiltag, vi ønskede at søsætte med etableringen af det nye teater. Tanks arbejde som bestyrelsesformand har på den måde været helt essential for skabelsen af de muligheder, der skulle til for at drømmen om et nyt stort teater for moderne samtidsteater i det store udtræk og med internationale ambitioner kunne realiseres.

Stephen King
President, Daisy Consortium, sept. 2012

www.Daisy.org

Board the Daisy Consortium

Nogle af medlemmerne af bestyrelsen for Daisy Consortium, mens jeg var formand. De kommer fra Canada, Syd Korea, Holland, UK, Sverige, Spanien, Japan og Schweiz

Elsebeth is one of those rare people who can bring clarity, order and simplicity to complex situations. She has a very strategic and businesslike approach, whilst at the same time being a sympathetic human being who people like working with. I saw her transform the work of the then National Library for the Blind in Denmark into a world class organisation with great people who were respected worldwide.

As President of the global Daisy Consortium, she lead the board and staff to agree a new strategic plan that gained support from the many different member organisations, countries and cultures represented in our membership. A very difficult task in a complex situation. The strategy of clear goals, open source development and strong project governance laid the foundation for our current success.

Motivering ved uddeling af Skåneettans
i kategorien Kultur. 3. prisen, Malmö 2010

Elsebeth Tank, du är en av Skånes ledande inspiratörer för förandring och utveckling. Genom att tänka utanför boxen, driva dina ideer och skapa högre förandringstakt bidrar du till att Skåne bliver ett öppnare samhälle och attraktivare plats att bo och verka i.

Kulturminister Brian Mikkelsen, 2007

Ved genansættelsen af Elsebeth Tank har vi lagt vægt på … hendes påviste evne til fortsat at forbedre og drive en organisation, der gennemgår en stor omstillingsproces. Med Elsebeth Tanks visioner for udviklingen af Danmarks Blindebibliotek, hendes gode samarbejdsevner og ikke mindst hendes personlige gennemslagskraft mener jeg, at hun vil være i stand til at fortsætte sin ambitiøse og visionære udviklingsstrategi på blindebiblioteksområdet til fordel for de ordblinde, svagtseende og blinde i vores samfund”.

Fra motivering ved uddeling af Innovation Cup, 2007

Elsebeth Tank

Elsebeth takker for förstepladsen ved Innovation Cup 2007 (på vegne af sin arbejdsplads)

Danmarks Blindebibliotek, der er årets innovationsmester for offentlige organisationer … viser hvordan teknologisk drevet innovation kan være med til at positionere en organisation blandt verdens førende. På de fundamentale forhold for innovation udmærker DBB sig med et solidt strategisk fokus, herunder god implementering af strategi og mål for innovationsindsatsen. Samtidig har DBB en stærk resultatside, hvor det blandt andet er lykkedes at sætte en international branchestandard for digital lagring og indgåelse af “Lead User” samarbejde med IBM. Dermed er DBB medvirkende til at ændre de internationale branchestandarder for sit marked og et godt eksempel på, hvordan en proaktiv indstilling for en offentlig dansk organisation kan give internationale resultater og en ligeledes stærk international position, også på ”private” markedsvilkår….DBB er et godt eksempel på en offentlig organisation, der selvstændigt er begyndt at sælge ydelser på det private marked.

Priser og udmærkelser

Vi fungerer i sociale sammenhænge. Derfor er det naturligt, at de fleste nævnte priser ikke er givet til Elsebeth Tank personligt, men til de institutioner, hun har stået i spidsen for. Hun har modtaget dem på vegne af fællesskaberne.

Enkelte priser / udmærkelser er givet til Elsebeth Tank som person.

2010
Skåneettan Kultur
3. pris i kategorien kultur. Skåneettan uddeles på initiativ af Timbro

2007
Innovation Cup, ”Innovationsmester for offentlige organisationer”.

2006
”Ordblinde prisen” uddelt af Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark

2005

Ridder af Dannebrog

2004

”Ungdomsringens Kulturpris”

2002
”Certificate of Excellence” uddelt af EU-kommissionen for et excellent psykisk arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen

Det siger kunderne:

 • René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL : ”CBS Bibliotek har brugt Elsebeth Tank i et 6 måneders forløb omkring udvikling af ny strategi. Alle medarbejdere har været inviteret med til World Café, hvor den kollektive intelligens kom på arbejde. Formålet var at generere inspiration, viden og kreative ideer. Elsebeth brugte disse observationer til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at etablere 4 udforskende arbejdsgrupper – grupper der skulle kvalificere grundlaget for at identificere og prioritere strategiske mål. Elsebeth faciliterede gruppernes arbejde og udarbejdede en slutrapport på baggrund af det samlede forløb. Slutrapporten skal tjene som grundlag for udarbejdelse af en strategi for CBS Bibliotek 2017-. Processen har været hård, spændende, udfordrende og berigende. Fordelen ved at have Elsebeth med som biblioteksfaglig konsulent, frem for at benytte de mere generiske konsulenthuse, har været stor. Det var dels en helt ny oplevelse for os, hvad i sig selv har givet energi, men det betød også at vi kom helt nye steder hen. Steder som det vil være mere end spændende at udforske strategisk i de kommende år.” 
 • Martin Lundsgaard-Leth, Kultur- og biblioteksleder Ikast-Brande. “Elsebeth har hjulpet os med at finde vejene mod en fremtidig biblioteksstrategi. Kan anbefales!” 
 • Kent Skov Andreasen, Bibliotekschef for Odense Biblioteker. “De fynske biblioteker har indgået en ambitiøs aftale om at udvikle et fælles ledelsesstrategisk samarbejde ud over de aktiviteter, der ligger i centralbiblioteksaktiviteterne. I det seneste forløb (2014-2016) har vi arbejdet sammen med Elsebeth, som på dialogbasis har udviklet et inspirerende forløb, der har hjulpet os til at identificere et nyt samarbejdstema.
 • Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef for DTU Bibliotek.“DTU Bibliotek har brugt Elsebeth som facilitator for en proces med fokus på at involvere alle medarbejdere i arbejdet med en fremtidig mission og vision for biblioteket. Elsebeths metoder virkede befordrende for et stort engagement for alle medarbejdere og gav mulighed for at alle kunne komme til orde med deres tanker og ønsker for fremtiden. Et meget vellykket forløb hen over efteråret 2015.”
 • Tine Garsdal, chef for BIBLIOTEKET Rentemestervej, København: “Kultur Nord og vores fire biblioteker her har haft et virkelig godt forløb sammen med Elsebeth. Jeg er meget glad og tilfreds for den vision og strategi, vi har udviklet og vil sørge for at vi bruger materialet aktivt. Vi vil meget gerne bruge Elsebeth igen!”
 • Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle Kommun.se: ”Elsebeth har levererat en jättebra och visionär utredning om biblioteksstrategier i framtidens Gävle. Den är mycket intressant och kommer att vara viktig i vårt fortsatta arbete!
 • Catta Torhell, bibliotekschef överbibliotekarie, Linné Universitet.se ”På uppdrag av SUHF Forum för bibliotekschefer leder Elsebeth ett treårigt nätverk för potentiella chefer inom universitets- och högskolebiblioteken. Deltagarna har uttryckt enorm entusiasm över Elsebeths arbete och för egen del måste jag uttrycka min stora beundran för vad nätverket åstadkommit under hennes ledning. Hon är en stor inspiratör för en ny generation chefer och en inspirerande samtalspartner i mitt eget arbete.”
 • Jytte Bræmer, Bibliotekschef Fredericia Kommune. dk: “Jeg er meget tilfreds med forløbet og samarbejdet om udvikling af bibliotekets nye strategi. Det var et godt valg at have en konsulent, der ved noget om emnet.”
 • Annette Brøchner Lindgaard, Biblioteschef Esbjerg Kommune. dk: “Elsebeth fangede hurtigt, hvad vi har brug for her og nu og på lidt længere sigt. Vi har fået meget ud af dagene sammen med hende. Vi håber, at få mulighed for at gøre brug af Elsebeths unikke erfaringer og kompetencer igen”
 • Lone Gladbo, Kulturchef, Gentofte Kommune.dk: “Vi har haft et inspirerende samarbejde med Elsebeth, som har leveret et rigtig godt og gennemarbejdet oplæg til ny vision for Kultur og Biblioteker i Gentofte”

Vil du vide mere, så kontakt mig gerne på info@etank.nu eller telefon +45 3131 5606

Chefgruppen, Stadsbiblioteket Malmö sept. 2012

Medlemmer af ledergruppen på Stadsbiblioteket i Malmø. Per Mattson, Åsa Berglund, Lena Malmquist og Malin Nilsson var med i hele perioden fra 2008-2012.Andre var med på udviklingsrejsen i kortere perioder.

I kraft af sit visionære lederskab og strategiske tænke- og handlemåde er det i perioden 2008-2012 lykkedes Elsebeth Tank, på udvalgte strategiske områder, at flytte Stadsbiblioteket i Malmö fra hverdagsliv til excellence. Stadig flere medborgere er blevet aktive, digitalt eller fysisk, de slår sig ned i Stadsbibliotekets nyindrettede miljøer til glæde for egen udvikling, underholdning og inspiration.

Vi har lært Elsebeth Tank at kende som en stærk leder i udvikling, med et klart indre kompas. En leder som driver forandringsarbejde med fingerspidsfornemmelse og stor indsigt i kulturlivets og biblioteksverdenens forudsætninger. Elsebeth har en tydelig fornemmelse for, hvad der må gøres, for at folkebiblioteker kan fastholde deres vigtige rolle som strategisk samfundsressource og hvordan vi giver medarbejderne retning i udviklingsarbejdet.

I den tid, vi har haft mulighed for at arbejde med Elsebeth som chef, har vi lært meget om forandring, indstilling, organisation, strategiarbejde og branding. Det er en glæde at kunne anbefale Elsebeth som chef eller strategisk samarbejdspartner for organisationer, der vil udvikle sig indenfor områder som organisationsforandring, strategisk udvikling, entreprenørskab eller nytænkning.

Teaterdirektørerne for Republique

Martin Tulinius og Hans Christian Gimbel, september 2012

www.republique.dk

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Som bestyrelsesformand for Republique var Elsebeth Tank med helt fra skabelsen af et nyt stort teater i København til teateret tre år efter var etableret og havde nået sine første milepæle. I den periode har vi som daglige ledere af teateret haft et utroligt fint samarbejde med bestyrelsen takket være Elsebeths ihærdige indsats og forståelse for de udfordringer, en ny kulturinstitution har i en moderne storbykultur. Hun formåede at støtte op om den daglige ledelse på vitale områder overfor tilskudsgivere og andre offentlige interessenter. Samtidig stillede hun de helt rigtige, kritiske spørgsmål på en sund, konstruktiv og konkret måde, så vi som ledere kunne få den nødvendige sparring på projektet. Det medvirkede i høj grad til, at vi nåede hele vejen rundt i forberedelsen af de tiltag, vi ønskede at søsætte med etableringen af det nye teater. Tanks arbejde som bestyrelsesformand har på den måde været helt essential for skabelsen af de muligheder, der skulle til for at drømmen om et nyt stort teater for moderne samtidsteater i det store udtræk og med internationale ambitioner kunne realiseres.

Stephen King
President, Daisy Consortium, sept. 2012

www.Daisy.org

Board the Daisy Consortium

Nogle af medlemmerne af bestyrelsen for Daisy Consortium, mens jeg var formand. De kommer fra Canada, Syd Korea, Holland, UK, Sverige, Spanien, Japan og Schweiz

Elsebeth is one of those rare people who can bring clarity, order and simplicity to complex situations. She has a very strategic and businesslike approach, whilst at the same time being a sympathetic human being who people like working with. I saw her transform the work of the then National Library for the Blind in Denmark into a world class organisation with great people who were respected worldwide.

As President of the global Daisy Consortium, she lead the board and staff to agree a new strategic plan that gained support from the many different member organisations, countries and cultures represented in our membership. A very difficult task in a complex situation. The strategy of clear goals, open source development and strong project governance laid the foundation for our current success.

Motivering ved uddeling af Skåneettans
i kategorien Kultur. 3. prisen, Malmö 2010

Elsebeth Tank, du är en av Skånes ledande inspiratörer för förandring och utveckling. Genom att tänka utanför boxen, driva dina ideer och skapa högre förandringstakt bidrar du till att Skåne bliver ett öppnare samhälle och attraktivare plats att bo och verka i.

Kulturminister Brian Mikkelsen, 2007

Ved genansættelsen af Elsebeth Tank har vi lagt vægt på … hendes påviste evne til fortsat at forbedre og drive en organisation, der gennemgår en stor omstillingsproces. Med Elsebeth Tanks visioner for udviklingen af Danmarks Blindebibliotek, hendes gode samarbejdsevner og ikke mindst hendes personlige gennemslagskraft mener jeg, at hun vil være i stand til at fortsætte sin ambitiøse og visionære udviklingsstrategi på blindebiblioteksområdet til fordel for de ordblinde, svagtseende og blinde i vores samfund”.

Fra motivering ved uddeling af Innovation Cup, 2007

Elsebeth Tank

Elsebeth takker for förstepladsen ved Innovation Cup 2007 (på vegne af sin arbejdsplads)

Danmarks Blindebibliotek, der er årets innovationsmester for offentlige organisationer … viser hvordan teknologisk drevet innovation kan være med til at positionere en organisation blandt verdens førende. På de fundamentale forhold for innovation udmærker DBB sig med et solidt strategisk fokus, herunder god implementering af strategi og mål for innovationsindsatsen. Samtidig har DBB en stærk resultatside, hvor det blandt andet er lykkedes at sætte en international branchestandard for digital lagring og indgåelse af “Lead User” samarbejde med IBM. Dermed er DBB medvirkende til at ændre de internationale branchestandarder for sit marked og et godt eksempel på, hvordan en proaktiv indstilling for en offentlig dansk organisation kan give internationale resultater og en ligeledes stærk international position, også på ”private” markedsvilkår….DBB er et godt eksempel på en offentlig organisation, der selvstændigt er begyndt at sælge ydelser på det private marked.

Priser og udmærkelser

Vi fungerer i sociale sammenhænge. Derfor er det naturligt, at de fleste nævnte priser ikke er givet til Elsebeth Tank personligt, men til de institutioner, hun har stået i spidsen for. Hun har modtaget dem på vegne af fællesskaberne.

Enkelte priser / udmærkelser er givet til Elsebeth Tank som person.

2010
Skåneettan Kultur
3. pris i kategorien kultur. Skåneettan uddeles på initiativ af Timbro

2007
Innovation Cup, ”Innovationsmester for offentlige organisationer”.

2006
”Ordblinde prisen” uddelt af Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark

2005

Ridder af Dannebrog

2004

”Ungdomsringens Kulturpris”

2002
”Certificate of Excellence” uddelt af EU-kommissionen for et excellent psykisk arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen

Det siger kunderne:

 • Ulla Egeberg, Kultur- og fritidschef, Favrskov Kommune: “Endelig en oplægsholder, der forholder sig til dem, hun holder oplæg for! Et engageret, kompetent og målrettet oplæg, er de mest dækkende ord for det oplæg, som Elsebeth Tank gav i forbindelse med en personaledag for bibliotekerne i Favrskov Kommune 25. april 2018. Oplægget har bidraget positivt til den udviklingsproces, som bibliotekerne i Favrskov er i fuld gang med. Elsebeth trækker på sin indgående viden om biblioteker – ikke med henblik på at fastholde tidligere tiders biblioteksideal – tværtimod. Oplægget var med til at nuancere og perspektivere synet på os selv som biblioteker og gav i høj grad stof til eftertanke. Det er givtigt, at få én til at se på ens organisation udefra. Vi fik både noget at reflektere over på den lange bane – og helt konkrete bud på ændringer, som vi umiddelbart kan sætte i gang.”
 • Dorthe Lykkegaard og Annebeth Møller bibliotekarer, Helsingør Kommunes Biblioteker: “I foråret 2018  har Helsingør Kommunes Biblioteker og Elsebeth Tank  samarbejdet om at afprøve og udvikle formatet ’TEGN en BOG’, med det formål at udforske mulighederne for at tilføre den litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur og tegning. Her har vi oplevet Elsebeth som en  professionel, engageret og yderst velforberedt samarbejdspartner. Hun har naturlig autoritet og i facilitatorrollen besidder hun en behagelig ro, der har en smittende og tryghedsskabende effekt på workshopdeltagerne. Det har været en meget stor fornøjelse at udvikle TEGN en BOG sammen med Elsebeth.”
 • Maria Rudbo, kulturchef, Västerviks kommun: “Elsebeth Tank har varit en ovärderlig, mycket professionell och inspirerande samverkanspart för oss i vårt arbete med kommunens biblioteksutveckling. Det har varit ett nöje att möta henne i samtal om strategier för framtiden och hon har med sin djupa kunskap inom området snabbt levererat underlag för att ge oss de bästa möjligheterna att skapa en långsiktig och progressiv plan för vårt folkbibliotek.”
 • René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL : ”CBS Bibliotek har brugt Elsebeth Tank i et 6 måneders forløb omkring udvikling af ny strategi. Alle medarbejdere har været inviteret med til World Café, hvor den kollektive intelligens kom på arbejde. Formålet var at generere inspiration, viden og kreative ideer. Elsebeth brugte disse observationer til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at etablere 4 udforskende arbejdsgrupper – grupper der skulle kvalificere grundlaget for at identificere og prioritere strategiske mål. Elsebeth faciliterede gruppernes arbejde og udarbejdede en slutrapport på baggrund af det samlede forløb. Slutrapporten skal tjene som grundlag for udarbejdelse af en strategi for CBS Bibliotek 2017-. Processen har været hård, spændende, udfordrende og berigende. Fordelen ved at have Elsebeth med som biblioteksfaglig konsulent, frem for at benytte de mere generiske konsulenthuse, har været stor. Det var dels en helt ny oplevelse for os, hvad i sig selv har givet energi, men det betød også at vi kom helt nye steder hen. Steder som det vil være mere end spændende at udforske strategisk i de kommende år.” 
 • Martin Lundsgaard-Leth, Kultur- og biblioteksleder Ikast-Brande. “Elsebeth har hjulpet os med at finde vejene mod en fremtidig biblioteksstrategi. Kan anbefales!” 
 • Kent Skov Andreasen, Bibliotekschef for Odense Biblioteker. “De fynske biblioteker har indgået en ambitiøs aftale om at udvikle et fælles ledelsesstrategisk samarbejde ud over de aktiviteter, der ligger i centralbiblioteksaktiviteterne. I det seneste forløb (2014-2016) har vi arbejdet sammen med Elsebeth, som på dialogbasis har udviklet et inspirerende forløb, der har hjulpet os til at identificere et nyt samarbejdstema.
 • Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef for DTU Bibliotek.“DTU Bibliotek har brugt Elsebeth som facilitator for en proces med fokus på at involvere alle medarbejdere i arbejdet med en fremtidig mission og vision for biblioteket. Elsebeths metoder virkede befordrende for et stort engagement for alle medarbejdere og gav mulighed for at alle kunne komme til orde med deres tanker og ønsker for fremtiden. Et meget vellykket forløb hen over efteråret 2015.”
 • Tine Garsdal, chef for BIBLIOTEKET Rentemestervej, København: “Kultur Nord og vores fire biblioteker her har haft et virkelig godt forløb sammen med Elsebeth. Jeg er meget glad og tilfreds for den vision og strategi, vi har udviklet og vil sørge for at vi bruger materialet aktivt. Vi vil meget gerne bruge Elsebeth igen!”
 • Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle Kommun.se: ”Elsebeth har levererat en jättebra och visionär utredning om biblioteksstrategier i framtidens Gävle. Den är mycket intressant och kommer att vara viktig i vårt fortsatta arbete!
 • Catta Torhell, bibliotekschef överbibliotekarie, Linné Universitet.se ”På uppdrag av SUHF Forum för bibliotekschefer leder Elsebeth ett treårigt nätverk för potentiella chefer inom universitets- och högskolebiblioteken. Deltagarna har uttryckt enorm entusiasm över Elsebeths arbete och för egen del måste jag uttrycka min stora beundran för vad nätverket åstadkommit under hennes ledning. Hon är en stor inspiratör för en ny generation chefer och en inspirerande samtalspartner i mitt eget arbete.”
 • Jytte Bræmer, Bibliotekschef Fredericia Kommune. dk: “Jeg er meget tilfreds med forløbet og samarbejdet om udvikling af bibliotekets nye strategi. Det var et godt valg at have en konsulent, der ved noget om emnet.”
 • Annette Brøchner Lindgaard, Biblioteschef Esbjerg Kommune. dk: “Elsebeth fangede hurtigt, hvad vi har brug for her og nu og på lidt længere sigt. Vi har fået meget ud af dagene sammen med hende. Vi håber, at få mulighed for at gøre brug af Elsebeths unikke erfaringer og kompetencer igen”
 • Lone Gladbo, Kulturchef, Gentofte Kommune.dk: “Vi har haft et inspirerende samarbejde med Elsebeth, som har leveret et rigtig godt og gennemarbejdet oplæg til ny vision for Kultur og Biblioteker i Gentofte”

Vil du vide mere, så kontakt mig gerne på info@etank.nu eller telefon +45 3131 5606

Chefgruppen, Stadsbiblioteket Malmö sept. 2012

Medlemmer af ledergruppen på Stadsbiblioteket i Malmø. Per Mattson, Åsa Berglund, Lena Malmquist og Malin Nilsson var med i hele perioden fra 2008-2012.Andre var med på udviklingsrejsen i kortere perioder.

I kraft af sit visionære lederskab og strategiske tænke- og handlemåde er det i perioden 2008-2012 lykkedes Elsebeth Tank, på udvalgte strategiske områder, at flytte Stadsbiblioteket i Malmö fra hverdagsliv til excellence. Stadig flere medborgere er blevet aktive, digitalt eller fysisk, de slår sig ned i Stadsbibliotekets nyindrettede miljøer til glæde for egen udvikling, underholdning og inspiration.

Vi har lært Elsebeth Tank at kende som en stærk leder i udvikling, med et klart indre kompas. En leder som driver forandringsarbejde med fingerspidsfornemmelse og stor indsigt i kulturlivets og biblioteksverdenens forudsætninger. Elsebeth har en tydelig fornemmelse for, hvad der må gøres, for at folkebiblioteker kan fastholde deres vigtige rolle som strategisk samfundsressource og hvordan vi giver medarbejderne retning i udviklingsarbejdet.

I den tid, vi har haft mulighed for at arbejde med Elsebeth som chef, har vi lært meget om forandring, indstilling, organisation, strategiarbejde og branding. Det er en glæde at kunne anbefale Elsebeth som chef eller strategisk samarbejdspartner for organisationer, der vil udvikle sig indenfor områder som organisationsforandring, strategisk udvikling, entreprenørskab eller nytænkning.

Teaterdirektørerne for Republique

Martin Tulinius og Hans Christian Gimbel, september 2012

www.republique.dk

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Som bestyrelsesformand for Republique var Elsebeth Tank med helt fra skabelsen af et nyt stort teater i København til teateret tre år efter var etableret og havde nået sine første milepæle. I den periode har vi som daglige ledere af teateret haft et utroligt fint samarbejde med bestyrelsen takket være Elsebeths ihærdige indsats og forståelse for de udfordringer, en ny kulturinstitution har i en moderne storbykultur. Hun formåede at støtte op om den daglige ledelse på vitale områder overfor tilskudsgivere og andre offentlige interessenter. Samtidig stillede hun de helt rigtige, kritiske spørgsmål på en sund, konstruktiv og konkret måde, så vi som ledere kunne få den nødvendige sparring på projektet. Det medvirkede i høj grad til, at vi nåede hele vejen rundt i forberedelsen af de tiltag, vi ønskede at søsætte med etableringen af det nye teater. Tanks arbejde som bestyrelsesformand har på den måde været helt essential for skabelsen af de muligheder, der skulle til for at drømmen om et nyt stort teater for moderne samtidsteater i det store udtræk og med internationale ambitioner kunne realiseres.

Stephen King
President, Daisy Consortium, sept. 2012

www.Daisy.org

Board the Daisy Consortium

Nogle af medlemmerne af bestyrelsen for Daisy Consortium, mens jeg var formand. De kommer fra Canada, Syd Korea, Holland, UK, Sverige, Spanien, Japan og Schweiz

Elsebeth is one of those rare people who can bring clarity, order and simplicity to complex situations. She has a very strategic and businesslike approach, whilst at the same time being a sympathetic human being who people like working with. I saw her transform the work of the then National Library for the Blind in Denmark into a world class organisation with great people who were respected worldwide.

As President of the global Daisy Consortium, she lead the board and staff to agree a new strategic plan that gained support from the many different member organisations, countries and cultures represented in our membership. A very difficult task in a complex situation. The strategy of clear goals, open source development and strong project governance laid the foundation for our current success.

Motivering ved uddeling af Skåneettans
i kategorien Kultur. 3. prisen, Malmö 2010

Elsebeth Tank, du är en av Skånes ledande inspiratörer för förandring och utveckling. Genom att tänka utanför boxen, driva dina ideer och skapa högre förandringstakt bidrar du till att Skåne bliver ett öppnare samhälle och attraktivare plats att bo och verka i.

Kulturminister Brian Mikkelsen, 2007

Ved genansættelsen af Elsebeth Tank har vi lagt vægt på … hendes påviste evne til fortsat at forbedre og drive en organisation, der gennemgår en stor omstillingsproces. Med Elsebeth Tanks visioner for udviklingen af Danmarks Blindebibliotek, hendes gode samarbejdsevner og ikke mindst hendes personlige gennemslagskraft mener jeg, at hun vil være i stand til at fortsætte sin ambitiøse og visionære udviklingsstrategi på blindebiblioteksområdet til fordel for de ordblinde, svagtseende og blinde i vores samfund”.

Fra motivering ved uddeling af Innovation Cup, 2007

Elsebeth Tank

Elsebeth takker for förstepladsen ved Innovation Cup 2007 (på vegne af sin arbejdsplads)

Danmarks Blindebibliotek, der er årets innovationsmester for offentlige organisationer … viser hvordan teknologisk drevet innovation kan være med til at positionere en organisation blandt verdens førende. På de fundamentale forhold for innovation udmærker DBB sig med et solidt strategisk fokus, herunder god implementering af strategi og mål for innovationsindsatsen. Samtidig har DBB en stærk resultatside, hvor det blandt andet er lykkedes at sætte en international branchestandard for digital lagring og indgåelse af “Lead User” samarbejde med IBM. Dermed er DBB medvirkende til at ændre de internationale branchestandarder for sit marked og et godt eksempel på, hvordan en proaktiv indstilling for en offentlig dansk organisation kan give internationale resultater og en ligeledes stærk international position, også på ”private” markedsvilkår….DBB er et godt eksempel på en offentlig organisation, der selvstændigt er begyndt at sælge ydelser på det private marked.

Priser og udmærkelser

Vi fungerer i sociale sammenhænge. Derfor er det naturligt, at de fleste nævnte priser ikke er givet til Elsebeth Tank personligt, men til de institutioner, hun har stået i spidsen for. Hun har modtaget dem på vegne af fællesskaberne.

Enkelte priser / udmærkelser er givet til Elsebeth Tank som person.

2010
Skåneettan Kultur
3. pris i kategorien kultur. Skåneettan uddeles på initiativ af Timbro

2007
Innovation Cup, ”Innovationsmester for offentlige organisationer”.

2006
”Ordblinde prisen” uddelt af Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark

2005

Ridder af Dannebrog

2004

”Ungdomsringens Kulturpris”

2002
”Certificate of Excellence” uddelt af EU-kommissionen for et excellent psykisk arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen

Det siger kunderne:

 • Niels Bergman,  Udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i Bibliotekarforbundet: “Elsebeth Tank har i 2018 holdt oplæg på en række BF-medlemsmøder med udgangspunkt i bogen “Nye måder at være bibliotek på”. Med stor erfaring og fint analytisk blik, satte Elsebeth mange interessante tanker og debatter i gang blandt deltagerne omkring identitet, udfordringer og muligheder i fremtidens bibliotek.
 • Ulla Egeberg, Kultur- og fritidschef, Favrskov Kommune: “Endelig en oplægsholder, der forholder sig til dem, hun holder oplæg for! Et engageret, kompetent og målrettet oplæg, er de mest dækkende ord for det oplæg, som Elsebeth Tank gav i forbindelse med en personaledag for bibliotekerne i Favrskov Kommune 25. april 2018. Oplægget har bidraget positivt til den udviklingsproces, som bibliotekerne i Favrskov er i fuld gang med. Elsebeth trækker på sin indgående viden om biblioteker – ikke med henblik på at fastholde tidligere tiders biblioteksideal – tværtimod. Oplægget var med til at nuancere og perspektivere synet på os selv som biblioteker og gav i høj grad stof til eftertanke. Det er givtigt, at få én til at se på ens organisation udefra. Vi fik både noget at reflektere over på den lange bane – og helt konkrete bud på ændringer, som vi umiddelbart kan sætte i gang.”
 • Dorthe Lykkegaard og Annebeth Møller bibliotekarer, Helsingør Kommunes Biblioteker: “I foråret 2018  har Helsingør Kommunes Biblioteker og Elsebeth Tank  samarbejdet om at afprøve og udvikle formatet ’TEGN en BOG’, med det formål at udforske mulighederne for at tilføre den litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur og tegning. Her har vi oplevet Elsebeth som en  professionel, engageret og yderst velforberedt samarbejdspartner. Hun har naturlig autoritet og i facilitatorrollen besidder hun en behagelig ro, der har en smittende og tryghedsskabende effekt på workshopdeltagerne. Det har været en meget stor fornøjelse at udvikle TEGN en BOG sammen med Elsebeth.”
 • Maria Rudbo, kulturchef, Västerviks kommun: “Elsebeth Tank har varit en ovärderlig, mycket professionell och inspirerande samverkanspart för oss i vårt arbete med kommunens biblioteksutveckling. Det har varit ett nöje att möta henne i samtal om strategier för framtiden och hon har med sin djupa kunskap inom området snabbt levererat underlag för att ge oss de bästa möjligheterna att skapa en långsiktig och progressiv plan för vårt folkbibliotek.”
 • René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL : ”CBS Bibliotek har brugt Elsebeth Tank i et 6 måneders forløb omkring udvikling af ny strategi. Alle medarbejdere har været inviteret med til World Café, hvor den kollektive intelligens kom på arbejde. Formålet var at generere inspiration, viden og kreative ideer. Elsebeth brugte disse observationer til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at etablere 4 udforskende arbejdsgrupper – grupper der skulle kvalificere grundlaget for at identificere og prioritere strategiske mål. Elsebeth faciliterede gruppernes arbejde og udarbejdede en slutrapport på baggrund af det samlede forløb. Slutrapporten skal tjene som grundlag for udarbejdelse af en strategi for CBS Bibliotek 2017-. Processen har været hård, spændende, udfordrende og berigende. Fordelen ved at have Elsebeth med som biblioteksfaglig konsulent, frem for at benytte de mere generiske konsulenthuse, har været stor. Det var dels en helt ny oplevelse for os, hvad i sig selv har givet energi, men det betød også at vi kom helt nye steder hen. Steder som det vil være mere end spændende at udforske strategisk i de kommende år.” 
 • Martin Lundsgaard-Leth, Kultur- og biblioteksleder Ikast-Brande. “Elsebeth har hjulpet os med at finde vejene mod en fremtidig biblioteksstrategi. Kan anbefales!” 
 • Kent Skov Andreasen, Bibliotekschef for Odense Biblioteker. “De fynske biblioteker har indgået en ambitiøs aftale om at udvikle et fælles ledelsesstrategisk samarbejde ud over de aktiviteter, der ligger i centralbiblioteksaktiviteterne. I det seneste forløb (2014-2016) har vi arbejdet sammen med Elsebeth, som på dialogbasis har udviklet et inspirerende forløb, der har hjulpet os til at identificere et nyt samarbejdstema.
 • Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef for DTU Bibliotek.“DTU Bibliotek har brugt Elsebeth som facilitator for en proces med fokus på at involvere alle medarbejdere i arbejdet med en fremtidig mission og vision for biblioteket. Elsebeths metoder virkede befordrende for et stort engagement for alle medarbejdere og gav mulighed for at alle kunne komme til orde med deres tanker og ønsker for fremtiden. Et meget vellykket forløb hen over efteråret 2015.”
 • Tine Garsdal, chef for BIBLIOTEKET Rentemestervej, København: “Kultur Nord og vores fire biblioteker her har haft et virkelig godt forløb sammen med Elsebeth. Jeg er meget glad og tilfreds for den vision og strategi, vi har udviklet og vil sørge for at vi bruger materialet aktivt. Vi vil meget gerne bruge Elsebeth igen!”
 • Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle Kommun.se: ”Elsebeth har levererat en jättebra och visionär utredning om biblioteksstrategier i framtidens Gävle. Den är mycket intressant och kommer att vara viktig i vårt fortsatta arbete!
 • Catta Torhell, bibliotekschef överbibliotekarie, Linné Universitet.se ”På uppdrag av SUHF Forum för bibliotekschefer leder Elsebeth ett treårigt nätverk för potentiella chefer inom universitets- och högskolebiblioteken (2014-2016) och igen (2017-2019. Deltagarna har uttryckt enorm entusiasm över Elsebeths arbete och för egen del måste jag uttrycka min stora beundran för vad nätverket åstadkommit under hennes ledning. Hon är en stor inspiratör för en ny generation chefer och en inspirerande samtalspartner i mitt eget arbete.”
 • Jytte Bræmer, Bibliotekschef Fredericia Kommune. dk: “Jeg er meget tilfreds med forløbet og samarbejdet om udvikling af bibliotekets nye strategi. Det var et godt valg at have en konsulent, der ved noget om emnet.”
 • Annette Brøchner Lindgaard, Biblioteschef Esbjerg Kommune. dk: “Elsebeth fangede hurtigt, hvad vi har brug for her og nu og på lidt længere sigt. Vi har fået meget ud af dagene sammen med hende. Vi håber, at få mulighed for at gøre brug af Elsebeths unikke erfaringer og kompetencer igen”
 • Lone Gladbo, Kulturchef, Gentofte Kommune.dk: “Vi har haft et inspirerende samarbejde med Elsebeth, som har leveret et rigtig godt og gennemarbejdet oplæg til ny vision for Kultur og Biblioteker i Gentofte”

Vil du vide mere, så kontakt mig gerne på info@etank.nu eller telefon +45 3131 5606

Chefgruppen, Stadsbiblioteket Malmö sept. 2012

Medlemmer af ledergruppen på Stadsbiblioteket i Malmø. Per Mattson, Åsa Berglund, Lena Malmquist og Malin Nilsson var med i hele perioden fra 2008-2012.Andre var med på udviklingsrejsen i kortere perioder.

I kraft af sit visionære lederskab og strategiske tænke- og handlemåde er det i perioden 2008-2012 lykkedes Elsebeth Tank, på udvalgte strategiske områder, at flytte Stadsbiblioteket i Malmö fra hverdagsliv til excellence. Stadig flere medborgere er blevet aktive, digitalt eller fysisk, de slår sig ned i Stadsbibliotekets nyindrettede miljøer til glæde for egen udvikling, underholdning og inspiration.

Vi har lært Elsebeth Tank at kende som en stærk leder i udvikling, med et klart indre kompas. En leder som driver forandringsarbejde med fingerspidsfornemmelse og stor indsigt i kulturlivets og biblioteksverdenens forudsætninger. Elsebeth har en tydelig fornemmelse for, hvad der må gøres, for at folkebiblioteker kan fastholde deres vigtige rolle som strategisk samfundsressource og hvordan vi giver medarbejderne retning i udviklingsarbejdet.

I den tid, vi har haft mulighed for at arbejde med Elsebeth som chef, har vi lært meget om forandring, indstilling, organisation, strategiarbejde og branding. Det er en glæde at kunne anbefale Elsebeth som chef eller strategisk samarbejdspartner for organisationer, der vil udvikle sig indenfor områder som organisationsforandring, strategisk udvikling, entreprenørskab eller nytænkning.

Teaterdirektørerne for Republique

Martin Tulinius og Hans Christian Gimbel, september 2012

www.republique.dk

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Martin Tulinius, direktør sammen med Lane Lind, næstformand for bestyrelsen

Som bestyrelsesformand for Republique var Elsebeth Tank med helt fra skabelsen af et nyt stort teater i København til teateret tre år efter var etableret og havde nået sine første milepæle. I den periode har vi som daglige ledere af teateret haft et utroligt fint samarbejde med bestyrelsen takket være Elsebeths ihærdige indsats og forståelse for de udfordringer, en ny kulturinstitution har i en moderne storbykultur. Hun formåede at støtte op om den daglige ledelse på vitale områder overfor tilskudsgivere og andre offentlige interessenter. Samtidig stillede hun de helt rigtige, kritiske spørgsmål på en sund, konstruktiv og konkret måde, så vi som ledere kunne få den nødvendige sparring på projektet. Det medvirkede i høj grad til, at vi nåede hele vejen rundt i forberedelsen af de tiltag, vi ønskede at søsætte med etableringen af det nye teater. Tanks arbejde som bestyrelsesformand har på den måde været helt essential for skabelsen af de muligheder, der skulle til for at drømmen om et nyt stort teater for moderne samtidsteater i det store udtræk og med internationale ambitioner kunne realiseres.

Stephen King
President, Daisy Consortium, sept. 2012

www.Daisy.org

Board the Daisy Consortium

Nogle af medlemmerne af bestyrelsen for Daisy Consortium, mens jeg var formand. De kommer fra Canada, Syd Korea, Holland, UK, Sverige, Spanien, Japan og Schweiz

Elsebeth is one of those rare people who can bring clarity, order and simplicity to complex situations. She has a very strategic and businesslike approach, whilst at the same time being a sympathetic human being who people like working with. I saw her transform the work of the then National Library for the Blind in Denmark into a world class organisation with great people who were respected worldwide.

As President of the global Daisy Consortium, she lead the board and staff to agree a new strategic plan that gained support from the many different member organisations, countries and cultures represented in our membership. A very difficult task in a complex situation. The strategy of clear goals, open source development and strong project governance laid the foundation for our current success.

Motivering ved uddeling af Skåneettans
i kategorien Kultur. 3. prisen, Malmö 2010

Elsebeth Tank, du är en av Skånes ledande inspiratörer för förandring och utveckling. Genom att tänka utanför boxen, driva dina ideer och skapa högre förandringstakt bidrar du till att Skåne bliver ett öppnare samhälle och attraktivare plats att bo och verka i.

Kulturminister Brian Mikkelsen, 2007

Ved genansættelsen af Elsebeth Tank har vi lagt vægt på … hendes påviste evne til fortsat at forbedre og drive en organisation, der gennemgår en stor omstillingsproces. Med Elsebeth Tanks visioner for udviklingen af Danmarks Blindebibliotek, hendes gode samarbejdsevner og ikke mindst hendes personlige gennemslagskraft mener jeg, at hun vil være i stand til at fortsætte sin ambitiøse og visionære udviklingsstrategi på blindebiblioteksområdet til fordel for de ordblinde, svagtseende og blinde i vores samfund”.

Fra motivering ved uddeling af Innovation Cup, 2007

Elsebeth Tank

Elsebeth takker for förstepladsen ved Innovation Cup 2007 (på vegne af sin arbejdsplads)

Danmarks Blindebibliotek, der er årets innovationsmester for offentlige organisationer … viser hvordan teknologisk drevet innovation kan være med til at positionere en organisation blandt verdens førende. På de fundamentale forhold for innovation udmærker DBB sig med et solidt strategisk fokus, herunder god implementering af strategi og mål for innovationsindsatsen. Samtidig har DBB en stærk resultatside, hvor det blandt andet er lykkedes at sætte en international branchestandard for digital lagring og indgåelse af “Lead User” samarbejde med IBM. Dermed er DBB medvirkende til at ændre de internationale branchestandarder for sit marked og et godt eksempel på, hvordan en proaktiv indstilling for en offentlig dansk organisation kan give internationale resultater og en ligeledes stærk international position, også på ”private” markedsvilkår….DBB er et godt eksempel på en offentlig organisation, der selvstændigt er begyndt at sælge ydelser på det private marked.

Priser og udmærkelser

Vi fungerer i sociale sammenhænge. Derfor er det naturligt, at de fleste nævnte priser ikke er givet til Elsebeth Tank personligt, men til de institutioner, hun har stået i spidsen for. Hun har modtaget dem på vegne af fællesskaberne.

Enkelte priser / udmærkelser er givet til Elsebeth Tank som person.

2010
Skåneettan Kultur
3. pris i kategorien kultur. Skåneettan uddeles på initiativ af Timbro

2007
Innovation Cup, ”Innovationsmester for offentlige organisationer”.

2006
”Ordblinde prisen” uddelt af Ordblinde/Dysleksiforeningen, Danmark

2005

Ridder af Dannebrog

2004

”Ungdomsringens Kulturpris”

2002
”Certificate of Excellence” uddelt af EU-kommissionen for et excellent psykisk arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen