Bøgerne er ikke alle nemme at læse, men 1 times daglig ‘pligt-læsning’ giver mange kloge ord, udvidede perspektiver og opbyggelige tanker

I dag er det World Book Day. Min aktuelle læsebunke bærer præg af samfundets og verdens generelle tilstand. Som udviklingspartner for biblioteker i Norden og som aktiv borger bestræber jeg mig på at finde relevante bidrag til at gøre verden til er bedre sted for mennesker. Etik, filosofi, sproglig omhu og kunst …. Jeg tror vi skal lede mere efter inspiration til arbejdet med tunge udfordringer her.

I øjeblikket arbejder jeg på oplæg til nogle offentlige saloner i efteråret. De vil  invitere biblioteksinteresserede mennesker til refleksioner og debat om bibliotekers opgaver og muligheder set i lyset af deres historie og diverse aktuelle og fremtidige samfundsbehov, muligheder og dilemmaer.

Min aktuelle læsebunke

Min aktuelle læsebunke

Efter min opfattelse vil udvikling af en etisk grund og tydeliggørelse af de værdier, bibliotekerne vil forpligte sig på, være en hjælp for bibliotekernes ansatte til at navigere i komplekse og modsætningsfyldte udfordringer og for andre til at forstå og deltage i diskussioner om, hvem bibliotekerne er og hvem de skal og vil være.

Som inspiration ‘pligtlæser’ jeg i min aktuelle bunke af bøger. Bøgerne er ikke alle nemme at læse, men jeg forsøger mig med mindst 1 times ‘pligt-læsning’ dagligt, så når jeg igennem mange kloge ord, udvidede perspektiver og opbyggelige tanker.

De skønlitterære værker (fx dem der skal tegnes) er mere liv, leg og lyst – selvom de kan være grumme. Dem tager jeg til efterret! Læs mere om ‘ initiativet  Tegn en bog