Om Elsebeth Tank

Elsebeth Tank - foto Jacob Boserup

Elsebeth Tank – foto Jacob Boserup

 

Professionelt er jeg engageret i to hovedområder. Biblioteker i Norden er en livslang passion og mit ene fokusområde, kulturelt entreprenørskab mit andet. På begge områder foretrækker jeg co-creative arbejdsformer.

Som udviklingspartner for biblioteker og deres organisationer tilbyder jeg strategisk kapacitet og kreativ tænkning, der bidrager på indholdssiden og faciliterer på procesdelen.

Som kulturel entrepreneur udvikler jeg ideer og koncepter og omsætter disse (eller andres ditto) til små forløb, der kvalificerer den enkelte deltagers beslutningskompetence og fremmer en kreativ tilgang. Ideen ‘Tegn en bog’ er et eksempel. Mine egne kreative udtryk et andet.

Mine kunder – se hvad kunderne siger her

Mine kunder og samarbejdspartnere er oplysningsforbund, folke- og forskningsbiblioteker, faglige organisationer, andre kulturinstitutioner, samt kommunale forvaltninger og statslige styrelser.

 

I kan bruge mig som:

  • Udviklingspartner
  • Kulturel entrepreneur
  • Underviser
  • Facilitator
  • Foredragsholder
  • Udreder/ Forfatter
  • Coach for nye og erfarne ledere

 

Som arbejdsform anbefaler jeg en rollefordeling, hvor vi skaber sammen fra det lokale udgangspunkt. Hvis I f.eks. skal formulere en ny vision og strategi kan jeg bidrage som sparringspartner, ideudvikler, analysemenneske, forfatter. Jeg har erfaring med at tilrettelægge og facilitere processer efter lokale ønsker og behov. Jeg kan også bruges som kvalificeret og lyttende medspiller i samskabelse med borgere og brugere.

Jeg formulerer udkast til vision, strategier, idegrund og lign. Og så tager jeg mig af det, I selv savner tid til.

I øvrigt er min rolle fleksibel og tilpasses det lokale behov.

Send mig en mail, hvis I vil vide mere.

Se mere under ydelser

CV

2013 Udviklingspartner for kultur og biblioteker  i Norden

2008 Stadsbibliotekar i Malmø, Sverige

2008 Bestyrelsesformand Republique Kbhs nye teater respektive Teater CampX

2003 President The Daisy Consortium

1998 Direktør for NOTA (tidligere DBB), ejet af Kulturministeriet i Danmark

1997 Bestyrelsesmedlem, Det Danske Filminstitut

1994 Kulturchef i Køge Kommune

1992 Formand for Bibliotekarforbundet i Danmark

1992 Medlem af bestyrelse og forretningudvalg i Akademikernes Centralorganisation

1978 Bibliotekar ved folkebiblioteker, Danmarks Biblioteksskole København

 

Om Elsebeth Tank

Om Elsebeth Tank

Om Elsebeth Tank