Strategisk Udvikling

En god strategi balancerer den visionære forestillingsevne med en fornuftig realitetssans, og den vælger sine strategiske nøgleord og mål med omhu.

Strategien formuleres i reglen i store involverende processer. Herefter skal den bringes til at leve, så organisationen, dens relationer og fællesskaber sætter sig i bevægelse og ender med at have flyttet sig fra A til B.

Jeg har erfaringer med alle strategiarbejdets faser og kan fungere som fødselshjælper for udfoldelse af vision og strategi og processerne omkring den. Mine bidrag tilpasses jeres konkrete behov.

Strategi hvorfor og hvordan

Gennem arbejde med en strategi skabes en fælles forståelse af mening, retning og prioritering. Strategien kan være hele organisationens samlede vision, eller afgrænses til udvalgte delområder. Under tidligere tiders mere forudsigelige vilkår gav det mening at udarbejde en relativt detaljeret strategisk plan med et langt perspektiv. Modsat i dag, hvor vi må indstille os på konstante overraskelser. Når vi starter arbejdet med strategien er det svært at overskue dens kompleksitet. Derfor skal realiseringsfasen tilrettelægges som en proces med plads til ændringer og improvisationer. Vi lærer, mens vi går, og justerer efterhånden som vi bliver klogere.

Jeg hjælper og støtter jeres strategiske udviklingsarbejde. Mine bidrag baserer sig på relevant teori, praktisk erfaring og nysgerrighed på fremtiden.

Strategi og kompetencer

Når man vil gennemføre en visionær strategi, vil der ofte være behov for at lære nyt og afvikle udvalgte dele af det man kommer fra. Specialiserede spydspids kompetencer må ofte rekrutteres udefra, men megen efterspurgt kapacitet handler om at skabe ny viden og indsigt internt. Tit vil indarbejdede processer for refleksion og læring være meget  hjælpsomme.

Jeg fungerer som rådgiver, sparringspartner og/eller organisator af sammenhængende strategiunderstøttende programmer.

Deltagerinvolvering

Hvor strategien tidligere blev formuleret af et lille mindretal i pyramidens top, gennemføres dagens strategiske processer, i demokratiske organisationer, ofte med involvering af mange deltagere og eksterne, strategiske partnere.

Jeg hjælper med at realisere involverende processer, internt og eksternt.

Paradigmeskift

Digitalisering!
Deltagelseskultur!
Kriseøkonomi!
Interkulturelitet!

Kulturens institutioner er udfordret eksistentielt. Derfor arbejder mange med at genopdage sig selv i det nye og reformulere vision og mission. Det er ikke nok at skrue på et håndtag her og der eller justere organisationsdiagrammet. Meget handler om mindsetting. Paradigmatiske skift i samfundet kalder på radikale, sammenhængende omstillingsforløb, der når hele vejen rundt.

Jeg har erfaring fra paradigmatiske skift fra flere organisationer, og hjælper jer med at skabe ny værdi af jeres radikale udfordringer.

Afvikling

Afvikling og udvikling er to sider af samme sag. Afviklingsforløbene har brug for ligeså meget kreativitet og iderigdom, som udvikling har. Forandringsforløb indebærer en risiko for tab af identitet og mening. Forståeligt nok, er det svært for mange, at give slip på den kærlighed, stolthed og status, der for dem er forbundet med det gamle. Vi skal vise respekt og loyalitet overfor de gamle historier.

Der skal arbejdes for at få det gamle guld med over i det nye. Det er en god ide at tage rituel afsked med de dele af virksomheden, som reelt er forældede.

Jeg hjælper jer med at iscenesætte og realisere kreative, respekterende afviklingforløb.