Ledelse i forvandling

Det er blevet en kompleks affære at være leder. Mange sider af organisationens liv og omverden, skal adresseres på samme tid.

Som leder skal du være i stand til fleksibelt at skifte mellem niveauer og perspektiver. Nogle gange skal du helt ned i maskinrummet og hjælpe til, andre gange svæver du over vandene for at skabe overblik, og holde kursen. Du skal skabe værdi ved at udnytte den fulde kapacitet, organisationen tilsammen råder over. Det handler om at få alle med.

Lederen skal bla. fungere som inspirator og igangsætter, sparringspartner, coach, praktisk gris og være den samlende stemme i organisationen og dens omverden.

Jeg kan bidrage til at styrke dit og din organisations ledelsesmæssige beredskab.
Jeg kan støtte som rådgiver, coach eller mentor for den enkelte leder eller for ledergrupper.
Jeg organiserer gerne seminarer, workshops og udviklingsprogrammer.

Ledergrupper

Du er ikke alene!
Godt samarbejdende ledergrupper er udgangspunktet for de første usikre skridt og garanten for fortsat udvikling. Derfor er udvikling af ledergruppen et væsentligt succeskriterium.

Ledergruppen skal have en god fornemmelse for organisationen og verden omkring den. Der er altid noget man ikke ser som enkelt person, men når ledergruppen gennemfører ’mentale markvandringer’, og konkret taler om, hvad der sker i og udenfor organisationen, bringes flere perspektiver ind, og der skabes et fælles vidensgrundlag, man kan handle på.

Ledergruppens legitimitet er et kerneanliggende. Det er nødvendigt at organisationen har tillid til ledelsens retning og prioriteringer, også selvom alle svar ikke kan gives på forhånd.

I min ledelsespraksis har ledergrupperne altid høj prioritet. Jeg bidrager gerne til udvikling og styrkelse af ledergrupper i jeres organisation.

Dit personlige lederskab

I en vekselvirkning mellem teoritilegnelse og praksis må enhver leder arbejde med udvikling af sit foretrukne lederskab.

Der er brug for ledere, som kan holde ud og holde ved i en længere årrække. Ledelse er positivt udfordrende, og personligt berigende, men det kan også være svært og udmattende. Det er afgørende at du kan tage vare på dig selv som leder og menneske, for det er forudsætningen for at du kan tage vare på andre. Du skal sætte dine grænser og sørge for at få de nødvendige hvil og passende næring – både åndligt og bogstaveligt. Et årligt kursus, der kan medvirke til at udvikle en side af dit lederskab – og lidt længere varende forløb undervejs er en god ambition.

Jeg støtter dig i udvikling af dit personlige lederskap. Situationen bestemmer hvordan. Det kan være som samtalepartner / coach eller mentor. Det kan være som arrangør af lederudviklingsfor-løb i din organisation/dit netværk.

De gryende stemmer

En central opgave for en ledergruppe i den innoverende organisation, er at give plads og rum for de gryende stemmer. De gryende stemmer bærer kimen til fremtiden i sig. Uden indgriben vil de nemt blive overdøvet og trådt under fode af organisationens dominerende stemmer – forstået som de grundlæggende antagelser, traditioner, konventioner.

Det er ledergruppens ansvar at skabe anledninger, der sikrer at de gryende stemmer bliver hørt, så de får grograft og hjælp til at vokse sig stærke.

Jeg støtter processer, som styrker opmærksomheden om de gryende stemmer, og åbner til det nye.

Etik og dyder

En mangfoldighed i sammensætningen af ledergruppen giver grundlag for stor variation i udgangspunkter og perspektiver. Med diversiteten kan man komme hele vejen rundt. Forskellighed giver også adgang til dynamik og energi i gruppen. Når den indbyrdes forskellighed er stor kan det være en ekstra god ide, sammen at formulere et fælles ledelsesgrundlag. Det kan eksplicitere de fælles dyder man vil basere sit samlede lederskab på og præsentere den etik, man vil arbejde ud fra.

I moderne organisationer, der ikke kan styres på regler er det vigtigt at have en værdigrund at stå på – både for ledere og medarbejdere. Det hjælper med til at træffe de meningsfulde beslutninger, lokalt i organisationen.

At formulere sig offentligt om etik og dyder giver organisationens medlemmer indblik i ledergruppens basale intentioner og kan fungere som en slags chef-deklaration.

Jeg har positive erfaringer med udvikling af værdigrund og etik i lederskabet og hjælper gerne andre på vej.