Kulturelt entreprenørskab

Som entreprenør ser du muligheder og finder løsninger, frem for at lade dig gå på af dagligdagens trivialiteter. Frisk ilt til organisationens entreprenørånd fremmer lysten til at genopdage sig selv, og fortsætte udforskningen på tværs af traditioner og konventioner.

Et åbent og nysgerrigt arbejdsmiljø med gensidig tillid er en god start. Har man også modet til indimellem at begå fejl, kan man tilgive sig selv og hinanden, starte om igen, øve og prøve, så er man godt på vej mod nye resultater af kvalitet og originalitet.

Som erfaren kulturel entreprenør kan jeg inspirere til og facilitere jeres vej mod et berigende entreprenørskab. Mine bidrag tilpasses de konkrete behov.

Koncept- og projektudvikling

Kulturens institutioner skal tilbyde nye bæredygtige løsninger, udviklet i involverende forløb med mange forskellige deltagere. Det styrker både kapacitet og ejerskab.

Som leder har jeg initieret og organiseret toneangivende udviklingsprojekter i forskellige organisationer – danske, svenske og internationale.

Ofte er det lykkedes at lade projekterne fungere som ’drivere’ for en bredere organisationsudvikling, og dermed bidrage til bedre strategisk målopfyldelse, generelt. Den type af sidegevinst giver betydelig ekstra værdi.

Jeg hjælper Jer med at :

  • identificere og formulere koncept- og projektideer
  • understøtte udvikling af en levende projektorganisation
  • give sparring til projektledere / konceptudviklere
  • organisere videndeling og indfange den nye læring i projektorganisationen
  • bringe den nye læring ind i organisationens øvrige dele

De fysiske rum

Der står uendelig meget i kø, som fylder op i vores hverdag med. En stigende del af livets aktiviteter foregår digitalt og er uafhængigt af geografi og tid. Så hvorfor overhovedet bruge dyrebare timer på at bevæge sig til offentlige, fysiske rum?

Jeg og mange andre mener, at det stadig har et selvstændigt formål, at forskellige mennesker mødes og opholder sig i samme offentlige fysiske miljøer på samme tid, og at de måske endda oplever noget sammen. Men travle mennesker kommer ikke uden vigtige anledninger. Derfor må vi gøre os umage, for at tilbyde rum med appel.

I dag skal kulturinstitutionernes rum kunne meget forskelligt. De skal frem for alt åbne sig mod verden. De skal give ro og plads til fordybelse. De skal fungere umiddelbart. De skal også have ’wauw’ faktor og flytte grænser.

De skal være fleksible, kunne bruges til mange formå og events – de skal signalere interkulturelitet, og forstå at tidens mennesker ikke bare konsumerer men også producerer selv.

Jeg fungerer som inspirator og sparringspartner, når I vil gentænke jeres fysiske arenaer – også selvom midlerne er små.

Biblioteksæstetik

Biblioteker museer og andre kulturinstitutioner bevæger sig i disse år fra formidlerrollen til rollen som kulturproducent eller måske ligefrem som arrangør af kunstskabende processer. Det kan f.eks. ske når International Forfatterscene på Stadsbiblioeket i Malmø sætter scenen for en unik, litterær begivenhed. En begivenhed, der skabes i øjeblikket, og som kan blive til et kunstnerisk udtryk i samspillet mellem forfatter, samtaleleder, medvirkende skuespiller og stadsbiblioteket; som udover at organisere begivenheden, før/under og efter, også filmer og sender ’real-time’ på nettet.

At arbejde med oplevelsesdesign er et andet eksempel, der fordrer udvikling af en egentig æstetik.

I stigende grad vil borgerne selv bidrage aktivt i institutionernes udvikling, det er spændende og rigtigt, men vil også blive en yderligere udfordring til æstetikken.

Biblioteksæstetik har ikke tidligere været set som en del af bibliotekets professionelle opgave, men både den kulturproducerende rolle og de nye vilkår omkring det fysiske bibliotek kalder på en ny professionel dimension, der bør udvikles.

Biblioteksæstetik er et af mine nye fokusområder, som jeg tror vil vokse, og jeg hjælper med glæde æstetikken og bevidstheden om samme på vej hos jer.

Event strategier

At skabe arenaer som tiltrækker mange forskellige mennesker og giver dem lyst til at blive og deltage, kræver såvel professionalisering af programvirksomheden som gennemarbejdet planlægning med lange tidshorisonter. Her kan f.eks. kulturarvs institutioner lade sig inspirere af teatrenes dynamiske arbejdsmetoder.

Målet er at gøre det fysiske besøg appellerende og inspirerende i en grad, så borgere i alle aldre vil bruge tid på det .

Man kan f.eks. skabe nye oplevelser gennem alternativ indretning, iscenesætning og formidling. At arbejde over længere perioder med f.eks. temaprogrammer, hvor i princippet alle dele af virksomheden (inklusive eksterne samarbejdspartnere) bidrager til at fordybe og nuancere brugerens oplevelser er en relativ enkel vej, som kan raffineres i takt med at der bygges ny kapacitet.

Event-strategier skal indtænke alle platforme og leve i det både fysiske og digitale rum.

Jeg hjælper med at udvikle og realisere event strategier, der passer til jeres visioner og virkeområde.

Partnerskaber

Ingen kan alt. Men alle kan berige sin egen kapacitet ved at indgå i længerevarende partnerskaber med organisationer, der har andre og supplerende styrker, end man selv har. Det meningsfulde partnerskab opstår, når alle deltagere får mere med hjem, end de kom med, og når balance, mellem at yde og nyde er i harmoni.

Jeg hjælper jer med at styrke partnerskabsarbejdet.

Innovation

Udviklingshastigheden er høj og de udefra kommende skift, som sker i dag, har ofte meget indgribende karakter. Det betyder at institutionens forandringer må gennemføres med tilsvarende radikalitet for at sikre relevans. Derfor bliver kapaciteten til innovation et afgørende parameter for at lykkes.

Man må udfordre og udvikle fra de vedtagne konventioner. Man må blive innovativ. Og hvornår er man så det?

Professor Anders Drejer siger:
“Man er innovativ, når man finder på og skaber noget helt nyt, som bliver en succes. For at gøre det er man imidlertid nødt til at starte med at tænke anderledes end tidligere – ellers finder man jo ikke på noget nyt. Og for at tænke anderledes skal man nærme sig sin virkelighed på nye måder, for eksempel ved at anvende nye begreber til at beskrive virkeligheden på, at se andre aspekter af kundernes opførsel, end man plejer, spørge andre kunder eller interessenter, end man plejer – kort sagt, tænke ud af boksen.”

Jeg tænker og arbejder innovativt og har både teoretisk baggrund og praksiserfaring på området. Jeg fungerer som medskaber i jeres processer for at styrke jeres innovative kapacitet.