Ydelser

Som strategisk udviklingspartner for biblioteker og kultur kan jeg særligt hjælpe med afklaring og udvikling af:

  • Vision / idegrundlag
  • Strategi
  • Det personlige lederskab
  • Identitet, etik og værdigrund
  • Involvering af borgere/brugere/frivillige
  • Udredning og analyse
  • Netværk for nye ledere
Se uddybende nedenfor:

Vision / den grundlæggende og overgribende idé

Visionen er forestillingen om det største og det bedste, I kan nå sammen. Det I drømmer om, som faktisk kan realiseres på den lange bane. Visionen handler ikke om idag og i morgen, men om jeres fælles, overordnede ambition i et længere perspektiv.

Det er hjælpsomt, når visionen kan formuleres enkelt og med et finurligt tvist. Den må gerne være original. Jeres, og ingen andres! Det hjælper Jer til at huske den. Og det er væsentligt, at alle i og omkring organisationen ved, hvad ‘vi’ vil og hvorfor ‘vi’ er her.

Jeg hjælper jer med at formulere originale visioner, som løfter sig mentalt og passer lokalt. Det kan ske i kreative samspil med ledergruppe eller i bredere involverende forløb, efter behov.

Strategi

Normalen er, at fremtiden aldrig bliver helt, som man forventede. Det skal en strategi tage højde for. Den skal være tilstrækkelig konkret, med pejlemærker og fokusområder, der viser prioritering og retning; men også fleksibel på den kloge måde, så der løbende kan tilpasses efter den nye viden, de aha-oplevelser og overraskelser, der altid kommer til i en udviklingsproces.

Gennem et kreativt samarbejde hjælper jeg med at udvikle nye strategier, der passer til jeres konkrete udgangspunkter.

Udvikling af det personlige lederskab

Tid til refleksion og fordybelse i ledelsesteorierne er en sjælden vare på hylderne på travle arbejdspladser. Gennem lederudviklingsforløb i ledergrupper eller sparring af den enkelte leder tilbyder jeg rammer og indhold, der kan hjælpe til kulturfaglig eller ledelsesmæssig afklaring og udvikling.

Jeg fungerer som coach for ledere, som er i gang med Masteruddannelser på CBS, der anbefaler de studerende at anskaffe sig en coach. Det gør jeg også gerne for dig eller din kollega under masteruddannelse, eller i andre udviklingsforløb.

Cultural Governance, etik, værdigrund

Når biblioteker og andre kulturinstitutioner konstant skaber og virker sammen med borgere, brugere og andre eksterne partnere, kan det være en god ide at afklare, sin egen organisations værdigrund og etik. Og eventuelt i en bredere sammenhæng at udarbejde et fælles ‘Governance-grundlag’.

På den måde kan det tydeliggøres, f.eks. hvad man ‘committer’ sig til, når man, som frivillig, arbejder indenfor en offentlig organisations rammer. Eller hvad man skal være opmærksom på, når man, som offentlig organisation, indgår partnerskaber med kommercielle virksomheder, der hviler på et andet værdigrundlag, end man selv.

Jeg kan hjælpe med ideer og input, formulering af udkast og procesfacilitering i Jeres afklaring af værdigrund, etik og Governance-grundlag.

Involvering af borgere, brugere og frivillige

Enhver organisation må nyttiggøre alle de ressourcer og hele den iderigdom, den har adgang til. Det gælder i forhold til ansatte og partnere og i stigende grad i forhold til brugere og borgere. Gennem konceptudvikling og deltagelse i løsning af større, strategiske udviklingsopgaver i Sverige og Danmark har jeg opbygget ny viden og erfaring med designe og facilitere samskabende processer.

Jeg går meget gernevejen sammen med Jer, præsenterer Jer for velegnede dialogmodeller og udvikler manualer til lokal brug, når der er behov for det.

Udredning og analyse

Skal I igang med et større nyt projekt eller omlægning af noget eksisterende kan det være en god ide, at få udarbejdet et grundigt og kvalificeret beslutningsgrundlag.

Det kan ske i form af en strategisk analyse, der kan identificere væsentlige opmærksomhedspunkter, ideer og anbefalinger til næste skridt. Det kan jeg hjælpe Jer med.

Netværk for nye ledere

På vegne af Bibliotekschefforum under SUHF i Sverige er jeg projektleder for et netværk af nye ledere på svenske højskole og universitetsbiblioteker.

Deltagerne introduceres til moderne ledelsesteorier og etikker, som f.eks. social konstruktion, appreciative inquiry og narratologi. I et trygt miljø er der lejlighed til at lære ved at prøve selv, f.eks. sparring og coaching. Netværket skaber relationer mellem unge talenter på vej og på tværs af organisationer og institutioner og kvalificerer fremtidens lederskab indenfor området.

Kontakt mig gerne med ideer om lignende netværk eller forespørgsler.

Kontakt

Vil du vide mere. Send en mail til info@etank.nu eller ring på +45 3131 5606

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Få mere at vide her
Bliv klogere på kulturelt entreprenørskab
Bliv en bedre leder