Til alle tider har litteraturen inspireret kunsten, det gør den fortsat i det løst koblede Tegn-en-Bog projekt

Med en udstillingen i 2014 åbnede Louisiana vores øjne for den tyske kunstner, Paula Modersohn Becker (1876-1907). Hendes intense værker, inspireret af især kvinder og børns hverdagsliv, kunne ikke forstås i sin tid, men har siden opnået stor anerkendelse og ses som et nybrud.

I dette efterår kan man på Waldemarsudde i Stockholm opleve flere værker af Paula Modersohn- Becker, denne gang i selskab med kunstnerkolleger fra  ‘Worpshede’, den nordtyske kunstnerkoloni, hun også var med i.

Udstillingen efterlod især to indtryk hos mig. Det ene fra en fin film om Modersohn-Beckers liv, der genspejlede det pres mellem familien og samfundets forventninger, hun var udsat for, og den selvtillids-nedbrydende feed-back hun fik. Det er helt ubegribeligt beundringsværdigt, at hun formåede at fastholde sin stræben efter at finde sit kunstneriske udtryk og dermed efterlod et væsentligt bidrag til kulturarven.

Et udstillet værk af maleren Heinrich Vogeler (1872-1942), også medlem af Worpshede, var inspireret af romanen Don Quishot. Det gjorde indtryk og bestyrkede troen på Tegn en bog – initiativet, som også kan have det svært i en travl tid, hvor de fleste voksne for længst er holdt op med at udtrykke sig i billeder.

Til alle tider har litteraturen inspireret kunsten. Det gør den fortsat i det løst koblede Tegn-en-Bog projekt. Alle kan være med. Se mere her Tegn en bog er mødet mellem forskellige udtryksformer og vær med i FB gruppen Tegn en bog .