”Det er fantastisk, at dette er for voksne”, udtalte en af deltagerne på TEGN en BOG workshop på Biblioteket i Helsingør

TEGN en BOG

TEGN en BOG går ud på at læsere omsætter/oversætter/fortolker en litterær tekst til et tegnet udtryk. Når vi læser eller lytter til en bog , skaber fantasien billeder.  Når vi tegner bogen, omsætter vi fantasien til et konkret, æstetisk udtryk – i dette tilfælde en tegning. Pointen er ikke (nødvendigvis) at tegningen skal have karakter af kunstværk; men at udvide og berige læseoplevelsen med nye kvaliteter.

I forhold til de velkendte, reflekterende læsegrupper tilfører ‘TEGN en BOG’ nye, sociale dimensioner. Man kan sidde sammen lytte og tegne, og tegningerne bliver konkrete billeder på læseoplevelser, man kan dele med andre.

TEGN en BOG workshops konkret

TEGN en BOG aktiviteter kan varieres i det uendelige lige fra det eksklusivt private, hvor man som enkeltperson læser en roman hjemme i sofahjørnet og udtrykker læseoplevelsen i en tegning til skuffen eller til et andet yderpunkt der kunne være litteraturfestivalen, hvor alle deltagere inviteres med som bidragydere til en æstetisk produktion – måske endda en fælles tegning.

Sammen med og i de smukke publikumsrum på Helsingør Bibliotek har jeg i foråret gennemført 4  TEGN en BOG workshops af hver 3 timers varighed. Et hovedformål med projektet var at udforske og afprøve TEGN en BOG ideens potentialer og mulige begrænsninger.

'Hvis der kommer et menneske forbi' af Thomas Korsgaard - udtrykt i tegning

‘Hvis der kommer et menneske forbi’ af Thomas Korsgaard – udtrykt i tegning

Konkret bestod workshop-programmet af: introduktion – ½ times oplæsning fra et skønlitterært værk – to timers tegning med afsæt i den oplæste tekst og en afsluttende ½ time med præsentation af tegninger, samtaler om teksten og refleksioner over potentiale og begrænsninger ved ’TEGN en BOG’ på biblioteket.

Hvad siger deltagerne?

Undervejs i forløbet har deltagerne svaret på spørgsmål og dermed tilført viden udefra, f.eks.:

Hvad vil du fremhæve som styrkerne ved TEGN en BOG?

  • ”Læsning er flygtig. Associationer og forestillinger forsvinder hurtigt igen. Når jeg tegner, mens jeg lytter, kan jeg blive i oplevelsen længere. Jeg er i stemningen i længere tid. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke har gjort det her før – altså tegnet de bøger, jeg læser. At tegne er at se, at tegne teksten skærper kontakten til indholdet. Fremfor alt skærpes koncentrationen og læseoplevelsen”
  • ”For mig er TEGN en BOG en slags yoga for hjernen.”

Hvad betyder stedet, at vi tegner her på biblioteket, på agterdækket mellem reolerne og i et offentligt område?

  • ”Bøgerne giver den rigtige stemning til denne type beskæftigelse. At have biblioteket her som ramme, har bidraget med seriøsitet. Oplevelsen af at blive inviteret indenfor, til et veltilrettelagt forløb, hvor vi tilmed er blevet beværtet med kaffe med mere, det er alt sammen med til at jeg har følt mig velkommen og at vi har kunnet arbejde så seriøst med ideen.”
  • ”Det har også været givende at sidde her og mærke livet i huset. Det har ikke forstyrret, men på den måde, har vi været en del af noget større.”

Hvordan, konkret, tilfører biblioteket som sted seriøsitet til TEGN en BOG?

  • ”At tegne ud fra historier i denne ”setting” er at tegne på en helt anden måde, end andre former for tegning. Det er en helt anden genre at forsøge at ramme bogens tone. En hybrid hvor forskellige udtryksformer mødes. Historierne i teksten kommer meget i fokus. Når vi tegner bearbejder vi teksten. Jeg kan bedst formulere det ved at sige, at det er to hjernehalvdele som mødes – biblioteket som sted er metaniveauet.”   

Tak fordi du læste med og endnu mere tak, hvis du aktivt vil understøtte udbredelsen af TEGN en BOG ideen ved at like gruppen på Face Book eller bidrage med et indlæg.