Der er mange ting man kan blive god til, hvis man øver sig i 10.000 timer. Trapholt Museet i Kolding viser for tiden en udstilling, der fokuserer på tegning og talent, som eksempel. Udstillingens omdrejningspunkt er værker fra 12 danske kunstnere og nogle af deres børnetegninger. Kunstnerne har fortalt om deres forhold og motivation til tegning, da de var børn.

Langt de fleste medvirkende kunstnere har tegnet som børn og er fortsat. Det har været betydningsfuldt i deres udvikling, at de har haft voksne omkring sig, som har kunnet værdsætte og støtte deres kreative processer, og at de på et tidspunkt har mødt en eller flere, der har kunne vejlede og inspirere dem mere systematisk.   Alt det kan man læse på store plancher undervejs.

Udstillingens konklusion må være, at tegning er noget, alle kan blive gode til. Det handler ikke så meget om talent som om koncentreret og intensiv øvelse. 3 timer daglig i 10 år, så når man 10.000 timer, og må forventes at være godt på vej til at forløse sit kunstneriske potentiale. Det gælder selvfølgelig ikke bare tegning; men alt andet som f.eks. kunsten at beherske et musikinstrument, kode programmer, føre en husholdning eller skabe et nyt spil på nettet.

I filmen, der underbygger udstillingen, sammenfatter Claus Buhl, phd, tre afgørende forudsætninger for udfoldelse af talenterne, de er:

  • timevis af intensive, sammenhængende øvelser, dagligt
  • ægte ambitioner, viljen til at ville
  • personer der støtter og vejleder, ingen kan klare det på egen hånd

I det moderne liv må vi alle sammen indstille os på tilbagevendende at starte helt fra bunden for at lære nyt og vigtigt. I biblioteker og andre kulturinstitutioner handler det f.eks. for tiden om at udvikle talenterne for co-kreative samspil mellem professionelle og civilsamfund.

I arbejdslivet er vi sjældent indstillede på at skulle afsætte 10.000 timer og 10 år til at forløse det kreative potentiale; og det er nok heller ikke indenfor mulighedernes rækkevidde. Alligevel er tiden inde til at erkende, at udviklings- og læreprocesser skal have koncentreret, sammenhængende tid, hvis de skal føre til nye mesterskaber. Så må der prioriteres, både på ledelses- og medarbejderniveau.

Se Trapholtmuseets udstillingsfilm og få mer inspiration i dette link – 10.000 timer og talent