Rødt/hvidt tema i svenske Biblioteksbladet

Svenske Biblioteksbladet rapporterer om visioner og vilkår for hovedstadens biblioteker. Reportagen efterlader indtryk af bibliotekernes mange gode intentioner først og fremmest for at nå flere og nye borgere samt om vejene dertil, som går gennem nytænkte forsøg og diverse samarbejder.

De håbløst lave økonomiske rammer, københavns politikere og Kultur- og fritidsforvaltning prioriterer til biblioteksvirksomheden står også klart, og ses i øvrigt i tydelig kontrast til en artikel i samme nummer om Helsinkis prestigiøse hovedbibliotek in-the-making.  Rammerne i Kbh risikerer at bringe biblioteksideen her i opløsning.

Uddrag fra reportage i svenske Biblioteksbladet, 2018 2

Uddrag fra reportage i svenske Biblioteksbladet, 2018 2

Du kan læse hele det rød/hvide tema her. Det  byder også på interview med Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforenings direktør samt med undertegnede – ud fra min lille bog: Nye måder at være bibliotek på.