Ledning i förvandling

Det har blivit en komplicerad uppgift att vara ledare. Man ska på en gång rikta sig både till organisationens olika delar och till omvärlden.

Som ledare måste du vara flexibel nog att röra dig mellan olika nivåer och perspektiv. Du måste både kunna rycka in på verkstadsgolvet och skapa en total överblick och hålla rätt kurs. Du måste få medarbetarna att lyfta sig själva i håret och utnyttja hela den kapacitet som organisationen i dess helhet rymmer. Det handlar om att få alla med sig. Ledaren ska fungera som inspiratör och igångsättare, sparringpartner, coach, vara en praktisk fixare och tala för och i hela organisationen och dess omvärld.

Jag kan bidra till att stärka dig som ledare och ledaregenskaperna i din organisation. Jag kan vara ett stöd som rådgivare, coach eller mentor för dig som ledare eller för hela ledningsgrupper.

Jag organiserar gärna seminarier, workshops och utvecklingsprogram.

Ledningsgrupper

Du är inte ensam!
Ledningsgrupper som verkar tillsammans är utgångspunkten för de första osäkra stegen och garanterar den fortsatta utvecklingen. Därför är ledningsgruppens egen utveckling ett absolut måste för att man ska kunna lyckas.

Ledningsgruppen ska ha en god känsla för organisationen och dess omvärld. Det är inte alltid något man ser själv, men när ledningsgruppen ägnar sig åt ”mentala förflyttningar” och talar i konkreta ordalag om det som händer i och runt organisationen; drar man in fler perspektiv och skapar tillsammans en kunskapsbank som man kan utgå ifrån.

Ledningsgruppens legitimitet är avgörande. Det är nödvändigt att organisationen har förtroende för ledningens inriktning och prioriteringar, även om den inte alltid kan ge alla svar i förväg.

Tillsammans med er bidrar jag till att utveckla och stärka ledningsgrupper i er organisation.

Ditt personliga ledarskap

Var och en måste arbeta med det slags ledarskap som den känner för. Här gäller det att omsätta teori i praktik. Det behövs ledare som kan hålla ut och hålla fast i flera år.

Att vara ledare är en positiv utmaning och berikande på det personliga planet, men det kan också vara svårt och utmattande. Det är väsentligt att du kan ta vara på dig själv som ledare och som människa, för det är förutsättningen för att du ska kunna ta vara på andra.

Du ska sätta dina egna gränser och se till att du kan koppla av och få näring – både till kropp och själ. Det är en god ambition att följa en kurs om året för att utveckla en sida av ditt ledarskap – och så småningom med litet glesare mellanrum.

Jag stödjer dig i utvecklingen av ditt personliga ledarskap, och där avgör den aktuella situationen på vilket sätt. Jag kan fungera som samtalspartner/coach eller som mentor. Eller jag kan ordna ledarutvecklingsprogram i din organisation/ditt nätverk.

De nya rösterna (De unga rösterna)

En central uppgift för ledningsgruppen i en förnyad organisation är att ge tid och plats för de nya (unga) rösterna. De nya (unga) rösterna står för framtiden. Om man inte tar med dem i processen kan de kvävas och kväsas av det som dominerar organisationen – i form av det som tagits för givet: antaganden, traditioner, konventioner.

Det är ledningsgruppens ansvar att skapa öppningar så att de nya (unga) rösterna hörs, så att de får grogrund och näring och hjälp att växa sig starka.

Jag stödjer processer som stärker de nya (nya) rösternas möjligheter att göra sig hörda och öppna för det nya.