Tjänster

Som strategisk utvecklingspartner för bibliotek och kultur kan jag framför allt hjälpa till med:

  • vision/grundläggande idé
  • strategi
  • utveckling av det personliga ledarskapet
  • ’cultural governance’, etik och värdegrund
  • involvering av medborgare/brukare/frivilliga
  • nätverk för nya ledare
  • Se mer detaljerad beskrivning nedan:

Vision/den grundläggande och övergripande idén

Visionen är föreställningen om det största och bästa ni kan uppnå tillsammans. Det ni drömmer om som faktiskt kan bli verklighet på lång sikt. Visionen handlar inte om i dag eller i morgon, utan om er gemensamma övergripande ambition i ett längre perspektiv.

Det är bra om visionen kan formuleras enkelt och med en finurlig twist. Den får gärna vara originell. Den är er och ingen annans! Det hjälper er att komma ihåg den. Och det är viktigt att alla i och omkring organisationen vet vad ”vi” vill och varför ”vi” är här.

Jag hjälper er att formulera originella visioner som lyfter mentalt och passar lokalt. Det kan ske i kreativt samspel med ledningsgruppen eller i en bredare process, efter behov.

Strategi

Det normala är att framtiden aldrig blir exakt som man har förväntat sig. Det ska en strategi ta hänsyn till. Den ska vara tillräckligt konkret med delmål och fokusområden som visar prioritering och riktning; men den ska också vara flexibel på ett klokt sätt så att den fortlöpande kan anpassas efter den nya kunskap, de aha-upplevelser och överraskningar som alltid uppkommer under en utvecklingsprocess.

Genom ett kreativt samarbete hjälper jag till att utveckla nya strategier som passar till era konkreta utgångspunkter.

Utveckling av det personliga ledarskapet

Tid för reflektion och fördjupning i ledarskapsteorier är en sällsynt företeelse på våra hektiska arbetsplatser. Genom ledarskapsutveckling i grupper av ledare eller sparring av den individuella ledaren erbjuder jag ramar och innehåll som kan bidra till förtydligande och utveckling av professionell kulturkompetens och ledarskapskompetens.

Jag fungerar som coach för ledare som går masterutbildningar på CBS (Köpenhamns handelshögskola) där man rekommenderar studenterna att skaffa en coach. Jag blir gärna också din eller din kollegas coach under masterutbildningen, eller under andra utvecklingsprocesser.

Cultural governance, etik, värdegrund

Då bibliotek och andra kulturinstitutioner hela tiden skapar och verkar tillsammans med medborgare, brukare och andra externa partner kan det vara en bra idé att förtydliga sin egen organisations värdegrund och etik. Och eventuellt att i ett större sammanhang utarbeta en gemensam ”governance-plattform”.

På det sättet kan det tydliggöras t.ex. vad man åtar sig när man som frivillig arbetar inom ramarna för en offentlig organisation. Eller vad man ska vara uppmärksam på när man som offentlig organisation ingår partnerskap med kommersiella verksamheter som har en annan värdegrund än man själv.

Jag kan hjälpa till med idéer och input, formulering av utkast och processfacilitering när ni förtydligar värdegrund, etik och governance-plattform.

Involvering av medborgare, brukare och frivilliga

Varje organisation måste utnyttja alla de resurser och hela den idérikedom som den har tillgång till. Det gäller i förhållande till anställda och partner och i allt högre grad i förhållande till brukare och medborgare. Genom kompetensutveckling och medverkan i att lösa större, strategiska utvecklingsuppgifter i Sverige och Danmark har jag byggt upp ny kunskap om och erfarenhet av att designa och facilitera samskapande processer.

Jag går gärna vägen fram tillsammans med er, presenterar lämpliga dialogmodeller för er och utvecklar manualer för lokal användning, när det finns behov av det.

Utredning och analys

Om ni ska starta ett nytt större projekt eller förändra ett redan existerande kan det vara en bra idé att ta fram ett grundligt och kvalificerat beslutsunderlag.

Det kan ske i form av en strategisk analys som kan identifiera viktiga punkter som man ska vara uppmärksam på, idéer och rekommendationer för nästa steg. Det kan jag hjälpa er med.

Nätverk för nya ledare

På vägnar av Forum för bibliotekschefer under SUHF i Sverige är jag projektledare för ett nätverk av nya ledare på svenska högskolor och universitetsbibliotek.

Deltagarna får en introduktion i moderna ledarskapsteorier och modern etik, som t.ex. social konstruktion, appreciative inquiry och narratologi. I en trygg miljö får man tillfälle att lära genom att själv prova, t.ex. sparring och coachning. Nätverket skapar relationer mellan unga talanger på gång tvärs över organisationer och institutioner och kvalificerar framtidens ledarskap inom området.

Kontakta gärna mig om du har idéer om liknande nätverk eller förfrågningar.

Kontakt

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till info@etank.nu eller ring på +45 3131 5606

Jag ser fram emot att höra från dig!