Referenser

Så säger mina kunder:

 

 • Catta Torhell, bibliotekschef överbibliotekarie, Linné Universitet.se ”På uppdrag av SUHF Forum för bibliotekschefer leder Elsebeth ett treårigt nätverk för potentiella chefer inom universitets- och högskolebiblioteken (2014-2016) och igen (2017-2019). Deltagarna har uttryckt enorm entusiasm över Elsebeths arbete och för egen del måste jag uttrycka min stora beundran för vad nätverket åstadkommit under hennes ledning. Hon är en stor inspiratör för en ny generation chefer och en inspirerande samtalspartner i mitt eget arbete.”
 • Dorthe Lykkegaard og Annebeth Møller bibliotekarer, Helsingør Kommunes Biblioteker: ”I 2018  har Helsingør Kommunes Biblioteker og Elsebeth Tank  samarbejdet om at afprøve og udvikle formatet ’TEGN en BOG’, med det formål at udforske mulighederne for at tilføre den litterære oplevelse nye dimensioner i mødet mellem litteratur og tegning. Her har vi oplevet Elsebeth som en  professionel, engageret og yderst velforberedt samarbejdspartner. Hun har naturlig autoritet og i facilitatorrollen besidder hun en behagelig ro, der har en smittende og tryghedsskabende effekt på workshopdeltagerne. Det har været en meget stor fornøjelse at udvikle TEGN en BOG sammen med Elsebeth.”
 • Ulla Egeberg, Kultur- og fritidschef, Favrskov Kommune: ”Endelig en oplægsholder, der forholder sig til dem, hun holder oplæg for! Et engageret, kompetent og målrettet oplæg, er de mest dækkende ord for det oplæg, som Elsebeth Tank gav i forbindelse med en personaledag for bibliotekerne i Favrskov Kommune 25. april 2018. Oplægget har bidraget positivt til den udviklingsproces, som bibliotekerne i Favrskov er i fuld gang med. Elsebeth trækker på sin indgående viden om biblioteker – ikke med henblik på at fastholde tidligere tiders biblioteksideal – tværtimod. Oplægget var med til at nuancere og perspektivere synet på os selv som biblioteker og gav i høj grad stof til eftertanke. Det er givtigt, at få én til at se på ens organisation udefra. Vi fik både noget at reflektere over på den lange bane – og helt konkrete bud på ændringer, som vi umiddelbart kan sætte i gang.”
 • Niels Bergman,  Udviklingskonsulent og arrangementsansvarlig i Bibliotekarforbundet: ”Elsebeth Tank har i 2018 holdt oplæg på en række BF-medlemsmøder med udgangspunkt i bogen ”Nye måder at være bibliotek på”. Med stor erfaring og fint analytisk blik, satte Elsebeth mange interessante tanker og debatter i gang blandt deltagerne omkring identitet, udfordringer og muligheder i fremtidens bibliotek.
 • Maria Rudbo, kulturchef, Västerviks kommun: ”Elsebeth Tank har varit en ovärderlig, mycket professionell och inspirerande samverkanspart för oss i vårt arbete med kommunens biblioteksutveckling. Det har varit ett nöje att möta henne i samtal om strategier för framtiden och hon har med sin djupa kunskap inom området snabbt levererat underlag för att ge oss de bästa möjligheterna att skapa en långsiktig och progressiv plan för vårt folkbibliotek.”
 • René Steffensen, Biblioteks- og Campusdirektør, COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL : ”CBS Bibliotek har brugt Elsebeth Tank i et 6 måneders forløb omkring udvikling af ny strategi. Alle medarbejdere har været inviteret med til World Café, hvor den kollektive intelligens kom på arbejde. Formålet var at generere inspiration, viden og kreative ideer. Elsebeth brugte disse observationer til, i samarbejde med ledere og medarbejdere, at etablere 4 udforskende arbejdsgrupper – grupper der skulle kvalificere grundlaget for at identificere og prioritere strategiske mål. Elsebeth faciliterede gruppernes arbejde og udarbejdede en slutrapport på baggrund af det samlede forløb. Slutrapporten skal tjene som grundlag for udarbejdelse af en strategi for CBS Bibliotek 2017-. Processen har været hård, spændende, udfordrende og berigende. Fordelen ved at have Elsebeth med som biblioteksfaglig konsulent, frem for at benytte de mere generiske konsulenthuse, har været stor. Det var dels en helt ny oplevelse for os, hvad i sig selv har givet energi, men det betød også at vi kom helt nye steder hen. Steder som det vil være mere end spændende at udforske strategisk i de kommende år.” 
 • Martin Lundsgaard-Leth, Kultur- og biblioteksleder Ikast-Brande. ”Elsebeth har hjulpet os med at finde vejene mod en fremtidig biblioteksstrategi. Kan anbefales!” 
 • Kent Skov Andreasen, Bibliotekschef for Odense Biblioteker. ”De fynske biblioteker har indgået en ambitiøs aftale om at udvikle et fælles ledelsesstrategisk samarbejde ud over de aktiviteter, der ligger i centralbiblioteksaktiviteterne. I det seneste forløb (2014-2016) har vi arbejdet sammen med Elsebeth, som på dialogbasis har udviklet et inspirerende forløb, der har hjulpet os til at identificere et nyt samarbejdstema.
 • Gitte Bruun Jensen, Bibliotekschef for DTU Bibliotek.“DTU Bibliotek har brugt Elsebeth som facilitator for en proces med fokus på at involvere alle medarbejdere i arbejdet med en fremtidig mission og vision for biblioteket. Elsebeths metoder virkede befordrende for et stort engagement for alle medarbejdere og gav mulighed for at alle kunne komme til orde med deres tanker og ønsker for fremtiden. Et meget vellykket forløb hen over efteråret 2015.”
 • Tine Garsdal, chef for BIBLIOTEKET på Rentemestervej, København: ”Kultur Nord og vores fire biblioteker her har haft et virkelig godt forløb sammen med Elsebeth. Jeg er meget glad og tilfreds for den vision og strategi, vi har udviklet  og vil sørge for at vi bruger materialet aktivt. Vi vil meget gerne bruge Elsebeth igen
 • Kajsa Ravin, förvaltningschef Kultur & fritid Gävle Kommun, se: ”Elsebeth har levererat en jättebra och visionär utredning om biblioteksstrategier i framtidens Gävle. Den är mycket intressant och kommer att vara viktig i vårt fortsatta arbete!
 • Catta Torhell, bibliotekschef överbibliotekarie, Linné Universitet.se ”På uppdrag av SUHF Forum för bibliotekschefer leder Elsebeth ett treårigt nätverk för potentiella chefer inom universitets-  och högskolebiblioteken. Deltagarna har uttryckt enorm entusiasm över Elsebeths arbete och för egen del måste jag uttrycka min stora beundran för vad nätverket åstadkommit under hennes ledning. Hon är en stor inspiratör för en ny generation chefer och en inspirerande samtalspartner i mitt eget arbete.”
 • Jytte Bræmer, Bibliotekschef Fredericia Kommine, dk: ”Jeg er meget tilfreds med forløbet og samarbejdet om udvikling af bibliotekets nye strategi. Det var et godt valg at have en konsulent, der ved noget om emnet.”
 • Annette Brøchner Lindgaard, Biblioteschef Esbjerg Kommune, dk: ”Elsebeth fangede hurtigt, hvad vi har brug for her og nu og på lidt længere sigt. Vi har fået meget ud af dagene sammen med hende. Vi håber, at få mulighed for at gøre brug af Elsebeths unikke erfaringer og kompetencer igen”
 • Lone Gladbo, Kulturchef, Gentofte Kommune, dk: ”Vi har haft et inspirerende samarbejde med Elsebeth, som har leveret et rigtig godt og gennemarbejdet oplæg til ny vision for Kultur og Biblioteker i Gentofte” 

I 2015 har jeg vidgat arbejdsfeltet og indledt året med en arbejdsrejse til Vestfold i Norge. Derudover har jeg i våren 2015  opgaver for Scenekunstutbildningen i Danmark, Odense Centralbibliotek og de fynske folkebiblioteker, Fredericia Bibliotek, Kultur Nord i København, Gentofte Bibliotek, Gävle Kommune samt SUHF – Sveriges Universitets och Högskolaförbund.

Vil du vide mere, så kontakt mig gerne på info@etank.nu eller telefon +45 3131 5606

År 2014 har jag bland annat arbetat i Danmark tillsammans med Odense Centralbibliotek och De Fynske Biblioteker, Kultur og Bibliotek i Gentofte samt Fredericia Bibliotek, medan Forum för bibliotekschefer under SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och Kultur- och fritidsförvaltningen i Gävle kommun har varit mina största kunder i Sverige. I januari 2015 utvidgar jag mitt arbetsfält och inleder året med en arbetsresa till Vestfold i Norge

Ledningsgruppen, Stadsbiblioteket Malmö, sept. 2012

Med sitt visionära ledarskap samt strategiska tänkande och handlande har Elsebeth Tank under åren 2008 – 2012 lyckats att få Stadsbiblioteket i Malmö att röra sig från alldaglighet till excellens, på strategiskt utvalda områden. Alltfler medborgare har sökt sig till Stadsbiblioteket, digitalt eller fysisk, för egen utveckling, förströelse eller för att bara vara i rum som inspirerar och ger lust.

Vi har lärt känna Elsebeth Tank som en stark ledare i utveckling, med en klar inre kompass. En ledare som styr förändringsarbete med fingertoppskänsla och stor kännedom om kulturlivets och biblioteksvärldens förutsättningar. Elsebeth har en tydlig känsla för vad det är som måste åstadkommas för att folkbibliotek ska behålla sin viktiga roll som en strategisk samhällsresurs och ge medarbetarna riktning i utvecklingsarbetet.

Under den tid som vi haft förmånen att få arbeta med Elsebeth som chef har vi lärt oss mycket om förändring, förhållningssätt, organisation, strategiarbete och varumärkesbyggande. Det är ett nöje att kunna rekommendera Elsebeth som chef eller strategisk samarbetspartner för organisationer som vill växa inom områden som organisationsförändring, strategisk utveckling, entreprenörskap och nytänkande.

Teaterdirektørerne for Republique,
Martin Tulinius og Hans Christian Gimbel, september 2012

www.republique.dk

”Elsebeth Tank var styrelseordförande för Republique och som sådan var hon med ända från tillkomsten av en ny stor teater i Köpenhamn till tre år efter det att den etablerats och hade nått sin första milstolpe. Under den tiden har vi som dagliga ledare för teatern haft ett otroligt fint samarbete med styrelsen tack vare Elsebeth Tanks ihärdiga insatser och förståelse för de utmaningar som möter en ny kulturinstitution i en storstadskultur. Hon klarade av att ge stöd till den dagliga ledningen på vitala områden i förhållande till bidragsgivare och andra offentliga intressenter. Samtidigt ställde hon de precis rätta, kritiska frågorna på en sunt, konstruktivt och konkret sätt, så att vi som ledare fick nödvändig feedback på projektet. Detta medverkade i hög grad till att vi nådde ända fram när vi förberedde allt det vi ville dra igång genom att bygga upp den nya teatern. Tanks arbete som styrelseordförande har på det sättet varit helt avgörande för att skapa de möjligheter som behövdes för att vi skulle förverkliga drömmen om en ny stor teater för modern samtidsdramatik i vid bemärkelse och med internationella ambitioner.”

Uttalande av Stephen King, President,
The Daisy Consortium, september 2012

www.daisy.org

”Elsebeth is one of those rare people who can bring clarity, order and simplicity to complex situations. She has a very strategic and businesslike approach, whilst at the same time being a sympathetic human being who people like working with. I saw her transform the work of the then National Library for the Blind in Denmark into a world class organisation with great people who were respected worldwide.

As President of the global Daisy Consortium, she lead the board and staff to agree a new strategic plan that gained support from the many different member organisations, countries and cultures represented in our membership. A very difficult task in a complex situation. The strateg

Motivering ved uddeling af Skåneettan
i kategorien Kultur. 3. priset, Malmö 2010

” Elsebeth Tank, du är en av Skånes ledande inspiratörer för förandring och utveckling. Genom att tänka utanför boxen, driva dina ideer och skapa högre förandringstakt bidrar du till att Skåne bliver ett öppnare samhälle och attraktivare plats att bo och verka i.”