Om Elsebeth Tank

Som utvecklingspartner är mitt fokus att skapa goda processer och resultat tillsammans med uppdragsgivare i Danmark Norge och Sverige. När ni anlitar mig får ni en kreativ tänkare med en strategisk kapacitet som både tillför substans i arbetet och underlättar själva processen. Ni kan anlita mig som:

  • strategisk utvecklingspartner
  • coach för nya eller erfarna ledare
  • kulturell entreprenör
  • undervisare
  • utredera
  • föredragshållare
  • mötesledare
  • rådgivare

Mina uppdragsgivare – referenser her

Mina uppdragsgivare består av styrelser, förvaltningar, bibliotek och andra kulturinstitutioner samt organisationer och privatpersoner som skapar eller förmedlar kunskap, konst och kultur.

Det arbetssätt som jag rekommenderar innebär en rollfördelning, där vi skapar något tillsammans utifrån er lokala utgångspunkt. Det innebär att ni kan använda er av mina resurser i en utvecklingsprocess som gärna får sträcka sig över en längre tid. Om ni t.ex. ska formulera en ny vision och strategi, och göra så att organisationen är med och förverkligar era ambitioner, deltar jag gärna som utvecklingspartner samt tillrättalägger och underlättar processerna enligt era behov. Jag kan även anlitas som en kvalificerad och lyssnande medaktör i en medskapande process med medborgare och brukare.

Jag formulerar utkast till visioner, strategier, bärande idéer, processhandböcker o. dyl. − och så tar jag hand om det som ni själva inte har tid med.

Jag hyser en stor förkärlek för kulturellt entreprenörskap och söker mig fram till resultat med lika delar originalitet och kvalitet. Jag har arbetat med mitt eget ledarskap – både teoretiskt och praktiskt och med andras ledarskap individuellt, i ledningsgrupper och för projektledare.

I övrigt är min roll flexibel och anpassas till era konkreta behov.

Skicka ett e-postmeddelande till mig om ni vill veta mer.

Jag hyser en stor förkärlek för kulturellt entreprenörskap och söker mig fram till resultat med lika delar originalitet och kvalitet. Jag har arbetat med mitt eget ledarskap – både teoretiskt och praktiskt och med andras ledarskap individuellt, i ledningsgrupper och för projektledare.

CV – chefsjobb

Stadsbibliotekarie
Malmö Stad
2008-2012

Direktör NOTA
www.NOTA.nu
1998-2007

Kulturchef i Köge Kommun
1995-1997

Ordförande i Bibliotekarieförbundet i
Danmark 1992-1994

Förtroendeposter

Ordförande rådgivande forum i IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Damark
2009 –

Styrelseordförande i Republique Köpenhamns nya teater och Teater CampX
2008-2012

President och styrelseordförande i The Daisy Consortium
2003-2007

Medlem i tankesmedjan ”Public Governance”
Om villkoren för chefer i offentlig förvaltning
Tillsatt på initiativ av SAS Institute i Danmark
http://www.sas.com
2004-2006

Medlem i Biblioteksrådet, Nationell rådgivande organ för biblioteksutveckling i Danmark
1998-2007

Ingick i styrelsen för Det Danske Filminstitut
1997-2000

Ingick i styrelsen och AU i Akademikernas
Centralorganisation i Danmark
1992-1994

En av grundarna och medlem av EBLIDA, European Bureau for Library Information And Documentation Associations
1989-1994

Mitt eget ledarskap

Mitt eget ledarskap har formats under många år, och under den tiden har jag fått pröva mig fram: övat och testat, reflekterat över mitt sätt att arbeta, utvecklat min kompetens och studerat teorier. Jag har utvecklat min egen värdegrund som ledare. Det har stärkt min identitet och min självrespekt.

Min värdegrund fungerar som en mental kompass i existentiella sammanhang. Det är en fast grund att stå på i en tid då man måste lära sig att må bra också på gränsen till kaos.

Visionärt strategiarbete i offentlig och privat sektor har fyllt det mesta av mitt arbetsliv. Det har krävt strategiskt tänkande och handlande i processer där många deltagare har varit involverade. Processerna har resulterat i förbättrade resultat för många brukare. De har också skapat starkare och modernare organisationer/institutioner.

Formell utbildning

Theory U – The Presencing Institute, MIT, Boston US
2009

Nordisk ledar- och konsultutbildning, DISPUK
http://www.dispuk.dk
2006-2007

Filosofi, konst och ledarskap
Sommaruniversitetet, workshops och egna studier, CBS (?)
http://www.cbs.dk
2003-2008

Executive Training Programme,
Right Kjaer og Kjerulff
2000-2001

Master of Public Administration
http://www.cbs.dk
1994-1996

Bibliotekarie IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi.
(Fd Danmarks Biblioteksskole)
1974-1978

Konstkurser

2012
Abstrakt måleri
Ärö Konsthögskola

2010
Internationell målarkurs
Holbaek Konsthögskola

2009
Internationell målarkurs
Holbaek Konsthögskola

Kollegialt netvaerk