Blog

‘Participatory democracy’

Makerområde Sauna på Helsingfors’ nye bibliotek Som led i vitalisering og videreudvikling af demokratiet er begrebet ’participatory democracy’ kommet højt på dagsorden – Helsingfors viser vejen Det handler både om at sprede adgangen til indflydelse, intensivere borgerdeltagelsen og nyttiggøre flere af  civilsamfundets ressourcer. Tendensen har inspireret nogle af de biblioteksbyggerier, som er i...
Gud, dronning og international solidaritet

Gud, dronning og international solidaritet

En eftermiddag i kirken blev nærmest en renselse ovenpå mange års rædselsvækkende, opportunistisk retorik, der er parat til at sælge både unge og gamle (især af udenlandsk herkomst) i jagten på stemmer til folketingsvalgene På min fødselsdagsfest, nytårsaftens dag, havde jeg besluttet mig for, at vi sammen skulle synge ‘Den signede dag med fryd vi ser‘, med tekst af Grundtvig, efterfulgt af Oscar Hansens...
Bibliotekerne og de menneskelige fællesskaber

Bibliotekerne og de menneskelige fællesskaber

I de kommende år vokser samspillet mellem biblioteker og  frivillige. Det er en god anledning til at indlede sokratiske samtaler om en mulig, fælles værdigrund og etik En svensk præst fortalte mig, at hun og hendes kolleger var blevet opmærksomme på en planlagt demonstration i deres lokalområde. Demonstrationen ville protestere mod den svenske flygtninge- og indvandrerpolitik. Præsterne diskuterede indbyrdes,...
Gentrificering af kulturen i Umeå?

Gentrificering af kulturen i Umeå?

Med mit kendskab til svensk presse som toneangivende aktør på den kultupolitiske arena, er pressens kritiske hovedfokus på nyt kulturhus i Umeå ingen overraskelse. Kæmpestort tillykke til Umeå med Kulturbyggeriet Väven. Det blev igangsat i forbindelse med kampen om titlen som Kulturhovedstad 2014, som Umeå i nord vandt over Lund i syd. Langt fra alt i Umeås nye kulturbygninger var klart ved kulturhovedstadsårets...
Talent kræver 10.000 timers øvelse

Talent kræver 10.000 timers øvelse

Der er mange ting man kan blive god til, hvis man øver sig i 10.000 timer. Trapholt Museet i Kolding viser for tiden en udstilling, der fokuserer på tegning og talent, som eksempel. Udstillingens omdrejningspunkt er værker fra 12 danske kunstnere og nogle af deres børnetegninger. Kunstnerne har fortalt om deres forhold og motivation til tegning, da de var børn. Langt de fleste medvirkende kunstnere har tegnet som børn og er...

Kvalitet og kunstneriske arbejdsmetoder i biblioteksudvikling

I mit forrige blogindlæg opfordrede jeg ansatte på bibliotekerne til at “stå ved en form for smagsdommeri, man kunne også kalde det en kunstnerisk, kvalitativ vinkel ind i praksis, og lade dette blive en del af den faglige identitet ” Ordet ‘smagsdommeri’ er faldet flere for brystet. Det er også en malplaceret metafor, fordi den bærer på værdier, der ikke hører tiden til, og som jeg ikke bekender mig...
Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur

Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur

Det er ikke første gang i bibliotekshistorien, at bibliotekarers faglige identitet, eller selvforståelse, er til overvejelse. Forestillingen om bibliotek og bibliotekar var lysende klar, dengang vores smukke, faglige formoder, på billedet ovenfor, praktiserede. Hun kuraterede bogsamlinger i sirlig systematik. Den loyale, diskrete og vidende bibliotekar sørgede for ro og orden og at rette bog gik til rette låner....
Dannelse, Overkaj siger det handler om evnen til at motivere sig selv

Dannelse, Overkaj siger det handler om evnen til at motivere sig selv

“I dag er den vigtigste værdikamp af alle kampen om, hvilket dannelsesideal der skal gælde i fremtiden” Det er igen blevet moderne at tale om ‘dannelse’, som en væsentlig effekt af og grundlag for kulturinstitutioners virksomhed. I forbindelse med en række interviews, jeg i øjeblikket gennemfører, har jeg lyttet til politikere, topembedsfolk og andre nøglepersoner, der alle refererer til...
Strategisk byledelse

Strategisk byledelse

Verdens bedste byer skabes af visionære ledere og ledelsesformer (bl.a.) – en slags anmeldelse I kraft af en visionær og effektivt realiseret strategi er det lykkedes bystyret i København at lede byen i en retning, der har givet genklang internationalt og positioneret København som en stærk, inddragende og moderne metropol. Det er dokumenteret med mange internationale priser, f.eks. blev København igen i 2013 af det...
Nysgerrighed – en stor kvalitet

Nysgerrighed – en stor kvalitet

Mens det tidligere var et ideal, at enhver passede sit og at ingen opførte sig, så andre fik noget at tale om, må vi i dag gøre os store anstrengelser for at genopdage nysgerrigheden. Det er der flere grunde til. Èn handler om behovet for radikal udvikling. Innovation bygger på udforskning, undersøgelser, eksperimenter og nye opdagelser, som allesammen fordrer en engageret nysgerrighed mellem åbne og tænkende mennesker. En...