Amerikansk udstilling i skærende kontrast til de sidste ugers offentlige skueproces i DK, drevet frem af politikere, som har suspenderet  retssamfundets princip om at lade tvivlen komme en anklaget til gode.

På en nylig afsluttet rejse til Californien så jeg udstillingen Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 på The Hammer Museum i LA. Udstillingen er stærk aktivistisk og reflekterer museets erklærede tro på ideerne om kunsten og kunsten selv som kilde til at oplyse vores liv og skabe en mere retfærdig verden.

Med udpræget dynamik og moderne udtryksformer genskabte udstillingen ‘Radical Women’ forbindelser mellem mit nutids-jeg og min ungdom i 70erne. Den mindede mig om den retfærdige harme og virketrang, vi var fyldt af, om drømmen om en bedre verden. Engagementet var båret af håbet om en bedre fremtid og troen på international solidaritet.

Pregnant Woman in a Ball of Yarn, 1978

Pregnant Woman in a Ball of Yarn, 1978

Med stor mangfoldighed formidler ‘Radical Women’ det fremmede, det kontroversielle, kampene mod kvindeundertrykkelse, social nød, politisk overherredømme og andet, som har været latinamerikanske kvinders liv i den periode, udstillingen dækker. Det var dengang mange chilenere søgte og fik asyl i Danmark.

At kuratere sådan en udstilling kræver mod, nysgerrighed på det ukendte, tillid til de gode hensigter og stor tolerance.

Udstillingen synes at stå i skærende kontrast til de sidste ugers offentlige skueproces i DK, drevet frem i medierne af toneangivende folketingspolitikere, som har glemt retssamfundets princip om at  lade tvivlen komme en anklaget til gode. Værdikrigere fra DF, Venstre og Konservative vil fælde stærke, unge, nydanske kvinders stemmer med hårde udokumenterede påstande og von Hören sagen. Grænserne for, hvad magthaverne kan slippe afsted med at sige, rykkes hele tiden og bidrager med hvert lille nøk til opløsning af demokratiets grund.

I følge Hammer Museum bevæger kunsten os gennem æstetiske erfaringer; men den kan også formidle indsigt i påtrængende kulturelle, politiske og sociale udfordringer. Det kunne være interessant i en dansk kontekst, men er der overhovedet et stort, dansk udstillingssted, der ville turde binde an med en sådan udstilling? (Forhåbentlig noget, jeg har overset. I givet fald, suppler gerne med en kommentar.)

Det liberale Californien

Hammer er udtryk for det frie, liberale USA, eller i hvert fald Californien. Museet er grundlagt af erhvervsmand Dr. Armand Hammer, som har tjent mange penge i olieindustrien. Hammers private kunstsamling var starten på museet, som åbnede i 1990. Efter grundlæggerens død, indledte museet forhandlinger med University of California (UCLA) om partnerskab. Det blev hurtigtrealiseret og med tiden kraftigt udbygget. Gennem partnerskabet er Hammer idag både moderne samtidsmuseum og en af tre enheder på UCLA’s School of Arts and Architecture 

Mange studerende fylder museet med åbenhed og tro på fremtiden

Mange studerende fylder museet med åbenhed og tro på fremtiden

Museet tilbyder store, gode udstillingsfaciliteter. En skøn cafe med rigtig mad, teatersal, butik og et righoldigt program af begivenheder, der kobler til udstillingerne. Programmerne har høj prioritet og udtrykkes som  kernen i kulturvirksomhedens identitet. Og så er der gratis adgang til hele herligheden. Absolut et besøg værd, hvis du er på disse kanter.

Da jeg var på besøg, havde Hammer reserveret et galleri til visning af et nyere indkøb til den faste samling, Flooded McDonald  video af kunstnergruppen Superfleks med dansk udspring. Gruppen er idag international og fylder  Turbinehallen på Tate Modern i London

PS Den store, sammensatte illustration til dette indlæg består af værker af Karen Lamassone og Liliana Porter, begge uden titel