Om Elsebeth Tank

Elsebeth Tank - foto Jacob Boserup

Elsebeth Tank – foto Jacob Boserup

 

Som udviklingspartner har jeg fokus på at skabe gode processer og resultater i samarbejde med kunder i Norge, Sverige og Danmark. Med mig får I adgang til en strategisk kapacitet og kreativ tænker, der bidrager på indholdssiden og faciliterer på procesdelen.

Mine kunder – se hvad kunderne siger her

Mine kunder er folke- og forskningsbiblioteker og andre kulturinstitutioner, samt kommunale forvaltninger og statslige styrelser.

 

I kan bruge mig som:

  • Rådgiver
  • Strategisk udviklingspartner
  • Coach for nye og erfarne ledere
  • Kulturel entrepreneur
  • Underviser
  • Udreder
  • Facilitator
  • Foredragsholder
  • Forfatter

 

Som arbejdsform anbefaler jeg en rollefordeling, hvor vi skaber sammen fra det lokale udgangspunkt. Hvis I f.eks. skal formulere en ny vision og strategi kan jeg bidrage som sparringspartner, ideudvikler, analysemenneske, forfatter. Jeg har erfaring med at tilrettelægge og facilitere processer efter lokale ønsker og behov. Jeg kan også bruges som kvalificeret og lyttende medspiller i samskabelse med borgere og brugere.

Jeg formulerer udkast til vision, strategier, idegrund og lign. Og så tager jeg mig af det, I selv savner tid til.

I øvrigt er min rolle fleksibel og tilpasses det lokale behov.

Send mig en mail, hvis I vil vide mere.

Se mere under ydelser

CV

2013 Udviklingspartner for kultur og biblioteker  i Norden

2008 Stadsbibliotekar i Malmø, Sverige

2008 Bestyrelsesformand Republique Kbhs nye teater respektive Teater CampX

2003 President The Daisy Consortium

1998 Direktør for NOTA (tidligere DBB), ejet af Kulturministeriet i Danmark

1997 Bestyrelsesmedlem, Det Danske Filminstitut

1994 Kulturchef i Køge Kommune

1992 Formand for Bibliotekarforbundet i Danmark

1992 Medlem af bestyrelse og forretningudvalg i Akademikernes Centralorganisation

1978 Bibliotekar ved folkebiblioteker, Danmarks Biblioteksskole København