Museer og biblioteker kan skabe nye handlemuligheder gennem horisontal praksis, professionel selvkritik og poetiske arbejdsformer

Museer og biblioteker har mange parallelle udfordringer. Et folkeligt udgangspunkt og kommunalt ejerskab har hjulpet bibliotekerne til at skabe nære relationer til forudsætningsløse borgere, hvad gælder økonomisk formåen og uddannelsesbaggrund. Modsat museerne er det lykkedes bibliotekerne at by-passe højtuddannede og økonomisk velpolstrede befolkningslag, som i højere grad må klare sig selv.

Museerne har ikke fundet vejen til en større diversitet af befolkningsgrupper. I følge Ida Brændholt Lundgaard, der forsvarede sin phd på Louisiana den 2. maj 2019, har års bestræbelser og prioriteringer for at udvide målgruppen ikke gjort nævneværdig forskel. Museer er stadig elite!

Ida Brændholt Lundgaard er ansat hos Slots- og Kulturstyrelsen som senior rådgiver. I en årrække har hun haft ansvaret for styrelsens omfattende og ofte meget interessante brugerundersøgelser på museumsområdet. Derfor kender hun feltet særdeles godt.

Hun ved, at praksis skal ændres radikalt og hun ønsker, at det sker. Denne viden og vilje ligger til grund for afhandlingen,  Museum Atmospheres – Embodiment in Responsive Environments

Trods begrebets uhåndgribelighed peger afhandlingen på ‘atmosfære’ som et afgørende omdrejningspunkt i bestræbelserne på at nedbryde grænser og nå ægte ligeværdig borgerdeltagelse. Med denne substans og nye tænkning, har afhandlingen også nye budskaber og begreber til folkebibliotekerne.

Både museer og folkebiblioteker har brug for at udvikle, hvad Brændholt benævner som horisontal praksis, professionel selvkritik og poetiske arbejdsformer. Hun argumenterer for viljen til at afgive og dele autoritet med borgere og brugere. Hvilket fx indebærer, at alt må være til forhandling, også spillereglerne, når institutionerne åbner for deltagelse og samskabelse.

Med sit phd forsvar demonstrerede Ida Brændholt, at hun er en modig forsker. Det er yderst inspirerende, at hun tør bryde med akademisk, patriarkalske traditioner og skaber ny viden ved at kombinere empiri med autoetnografi, kunstneriske arbejdsmetoder, erklæret feminisme, subjektivitet, internationalt udsyn og skønlitteratur som kilde (fx Svetlana Aleksijevitj).

Afhandlingen er udgivet i en flot, trykt version; men jeg kan ikke finde linket på Aarhus Universitets hjemmeside. Derfor linker jeg i stedet til invitationen til phd forsvaret, her findes info, som kan hjælpe interesserede læsere videre indbydelse

Foto til dette blogindlæg viser Ida Brændholt Lundgaard forsvare sin Phd. Hun har et store maleri af Sam Francis i ryggen