Debatten om biblioteksudlån af haveredskaber, hammer og ambolt er faktisk relevant

Den seneste uge har meningsdannere diskuteret rimeligheden i, at biblioteker udlåner haveredskaber, campingudstyr eller hammer og ambolt. Set indefra er det altid nedslående, når debatten om prioriterede aktiviteter forekommer ubalanceret. Det kan den siges at gøre i dette tilfælde, fordi det er et fåtal af biblioteker, som for projektmidler afprøver nye ideer.

Efter min opfattelse er debatten alligevel yderst relevant, fordi den afspejler et påtrængende behov for større tydelighed omkring bibliotekernes raison d’etre i ‘den ny verden’.

For at forstå betydningen af organisationers identitet og arbejdet med samme, har jeg brugt ledige timer de sidste år til at fordybe mig i spørgsmålet, fra et biblioteksperspektiv. Det er der kommet en lille bog ud af.

Bogen  med titlen: ’Nye-måder-at-være-bibliotek-på’ begrunder væsentligheden i at genfinde og formulere vitale og kraftfulde biblioteksidentiteter. Bogen gennemgår lærerige eksempler fra senere års udvikling af biblioteker som velfærdsinstitutioner. Her fra diskuterer den kernebegreber som loyalitet, kvalitet, professionalisme, medborgerskab og værdigrund. Den mener, at disse centrale begreber har brug for frisk ilt, og aktiv handling for at komme med over og blive genforstået i den ny verdens biblioteker.

På bibliotekernes vej fra den gamle til den ny verden er deres bestemmelse blevet mere diffus. Forestillingerne om, hvad der kan ske i bibliotekssammenhænge, er i stort omfang sat fri. Det skaber usikkerhed om, hvem bibliotekerne er ved at blive? Hvilken vision, værdigrund og etik, de forbinder sig til? Hvilke kvaliteter, de stræber efter at levere?  Dette samlede felt er bogens afsæt og omdrejningspunkt.

Bogen er udgivet for egen regning og risiko med Forlaget Underskoven er bogens producent og distributør.

Jeg håber selvfølgelig, at mange vil læse med, diskutere og tænke videre.