Oplysning især til ansatte på norske folkebiblioteker

På bibliotekernes vej fra den gamle til den nye verden er deres bestemmelse blevet mere diffus. Forestillingerne om hvad der kan ske på og med biblioteket, er sat fri. Det har skabt spændende muligheder, men også usikkerhed om, hvem og hvad bibliotekerne er ved at blive.

Nye måder at være bibliotek på begrunder væsentligheden i at genfinde og formulere vitale og kraftfulde biblioteksidentiteter. Bogen gennemgår eksempler fra senere års udvikling omkring danske folkebiblioteker. Her fra diskuterer den kernebegreber som loyalitet, kvalitet, professionalisme, medborgerskab og værdigrund.

Nye måder at være bibliotek på er en koncentreret udgivelse på godt 100 sider til 100 kroner (plus forsendelsesomkostninger). Den udkom første gang i 2017, er udsolgt fra forlaget, men du kan stadig bestille et eksemplar fra et lille restoplag – hos mail@etank.nu

Her fra vurderingen af bogen fra Bibliotekernes Materialevalg