Den biblioteksstrategiske hovedretning i Norge adskiller sig fra den danske, og ligger nærmere svensk biblioteksdiskurs

Der er tradition for heftige diskussioner om mål og udvikling blandt norske biblioteksfolk. Sådan var det, da jeg var yngre formand for det danske Bibliotekarforbund. På den tid var uenighederne i Norge så store, at man ikke kunne klare sig med mindre end 4 forskellige forbund, der organiserede bibliotekarer på landsplan.

Vitale diskussioner er stadig igang. Tilsyneladende samler hovedlinjen sig om biblioteker som demokratifremmende, mangfoldige mødesteder, med aktiv arrangementsvirksomhed og litteraturen centralt forankret i værdigrunden. Toneangivende stemmer som biblioteksforskeren Ragnar Audunson  og de seneste år også Aslak Sira Myhre, norsk nationalbibliotekar fra 2014, har og har haft afgørende betydning for afklaring omkring en biblioteksstrategisk retning. En retning som adskiller sig fra den danske, og ligger nærmere den svenske biblioteksdiskurs.

Det norske Bibliotekarforbund udgiver tidsskriftet Bibliotekaren. Det første nummer i 2016 bringer en kombi af artikel og interview med afsæt i min e-bog (Folkebibliotekernes aktuelle tilstand…). Den handler om danske biblioteksstrategier i relation til norske udviklingsrefleksioner. Artiklen glæder mig, fordi den trækker tråde til den tid, den tænkning og de resultater, vi skabte, da jeg var stadsbibliotekar og chef for stadsbiblioteket i Malmø. Vi åbnede biblioteket mod verden i en ret kompliceret proces.

Bibliotekaren, 2016 1 – 1