Nye måder at være bibliotek på‘ er overskriften på de opgaver, jeg har været optaget af i 2016. Med ansatte og andre aktører har jeg afklaret prioriteter og skabt tydelig strategisk retning

Mine kunder i 2016

Biblioteket COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL – Kulturenhet och bibliotek i Västerviks kommun – Kulturenheten Region Skåne – SUHF Bibliotekschefforum – Halmstadkonferencen – Biblioteket Ikast-Brande Kommune – Sønderborg Bibliotek – Kulturforvaltningen Thisted Kommune – Gentofte Central Bibliotek – Odense Central Bibliotek

Mine opgaver i 2016

Der har særligt været efterspørgsel på bidrag til identificering af tydelig strategisk retning og processer relateret hertil.

På den måde spejler også min indsats de transformative forløb, der generelt udspiller sig i alle bibliotekstyper. Selvom hvert skridt er småt og agilt, tages der samlet set store skridt, som vil føre til forvandlinger i dele af eller hele bibliotekssystemer de næste år.

Centralisering og digitalisering har bragt nye muligheder og kæmpestore udfordringer med sig. Mange biblioteker har udviklet professionalisme indenfor projektledelse, eksternt partnerskabsarbejde og (særligt for de danske folkebibliotekers vedkommende) ved aktiv involvering af borgere og brugere.

Kombinationen af bibliotekernes kapacitet og opgavernes karakter gør det både ønskeligt og nødvendigt, at intensivere interaktionen mellem bibliotek og eksterne partnere, yderligere. Derfor er det en stor hjælp, for alle bibliotekets ansatte, at have en tydelig, afklaret grund at stå på og et kompas at navigere efter.

En tydelig strategisk retning giver alle spillere mulighed for at handle kvalificeret på  organisationens vegne og træffe konsistente beslutninger, selvom de færdes langt fra formel ledelse ude i grænselandet, hvor tingene sker.

I 2016 har jeg især brugt energi på, sammen med biblioteksansatte og aktører omkring dem,  at facilitere processer, der har bidraget til at afklare og skabe retning. Efterfølgende har jeg, for nogle kunder, formuleret oplæg til egentlige strategiske grundlag.

Tak for mange interessante, udfordrende og øjenåbnende opgaver. Tak for tillidsfuldt samspil.

Gamle og nye kunder, gamle og nye samarbejdspartnere samt kolleger ønskes glædelig jul.