Folkebibliotekernes aktuelle tilstand – læs første afsnit

Læsere om udgivelsen: “1000 tak for din e-bog Folkebibliotekernes aktuelle tilstand. Den sætter ord på så mange dilemmaer og taler højt og godt om andet end digitaliseringIndhold her”. Anni Bagge Jensen, Bibliotekschef, Langeland Biblotek ” Teksten skal ses som et indslag i debatten om folkebibliotekernes fremtid i Danmark, og som et tiltrængt oplæg til en fremtidig, national biblioteksstrategi....
Lektørudtalelse om ‘Folkebibliotekernes tilstand…’

Lektørudtalelse om ‘Folkebibliotekernes tilstand…’

Lektøren siger: “Flot, grundig og inspirerende analyse for alle, hvis hjerte banker for folkebibliotekets fremtid” I sidste århundrede, da jeg var praktiserende bibliotekar på folkebiblioteker i den københavnske omegn, blev lektørudtalelser eksponeret på små, grønne papirsedler i kartotekskort format. Meget smart. Som forventet kommer de idag elektronisk. Jeg har netop fået mit livs første. Den...
Der er brug for national biblioteksstrategi, med relevante prioriteringer

Der er brug for national biblioteksstrategi, med relevante prioriteringer

Strategiske pejlemærker, hed det, på Kulturstyrelsens årsmøde den 8. – 9. oktober . Pejlemærker er ikke så forpligtende, som en egentlig strategi, og derfor nemmere at have med at gøre politisk. Pejlemærker behøver ikke at koste noget. Måske de tilmed kan sættes på dagsordenen uden egentlige prioriteringsdiskussioner? Selv mener jeg tiden er moden til en egentlig ny, national biblioteksstrategi. Den...
Ny e-bog med indholdsforslag til national biblioteksstrategi

Ny e-bog med indholdsforslag til national biblioteksstrategi

Der bygges nye folkebiblioteker i det 21. århundrede. BIBLIOTEKET på Rentemestervej i København, DOKK1 på havnekajen i Aarhus og Kulturværftet i Helsingør er aktuelle eksempler, som har det til fælles, at de er mere end blot biblioteker. De er spektakulære byggerier af høj arkitektonisk kvalitet. De er mødesteder og holdepunkter, borgernes indgang til det offentlige, og måske frem for noget andet, drivkræfter i...

Om folkebibliotekernes tilstand – læs mere her

Inden længe kan du her se temperaturen på folkebibliotekerne i dag. Der følger også begrundede forslag til nye prioriteringer i et nationalt perspektiv. Det hele udgives som e-bog, single, og jeg glæder mig til at høre, hvad du og andre tænker....