Nye offentlige huse skal være på højde med samtiden og i stand til at rumme fremtiden

Åbningen af DOKK1, Danmarks nye mega-bibliotek, kulturhus, borgerservicecenter, værested, skaber-, lege-, lærings og mødested ryddede forsiderne af landets aviser, og nu også forsiden af Biblioteksforeningens blad, Danmarks Biblioteker 4,2015.

Et så stort byggeri, med unik beliggenhed, til fællesskabets bedste og åbent for alle, er ikke hverdagskost, derfor er offentlighedens store interesse for at besøge DOKK1 både sund og naturlig. Vi er mange, der endnu ikke har haft fornøjelsen, men som ser frem til at opleve herlighederne og fornemme grundstemningen.

For mange biblioteksprofessionelle er ‘NextLibrary’ 2015 i Aarhus, i september, en kærkommen anledning til at lære DOKK1 bedre at kende. Og mon ikke netop indvielsen af dette, længe ventede storby-projekt, er en god forklaring på at konferencen allerede har været fuldt booket et stykke tid?

Gamle og nye huse

Huse der har formet os, udgivet af Museum Tusculanum

Huse der har formet os

I Bibliotekssalen ved Rundetårn i København har borgere og turister over sommeren kunnet opleve en meget fin arkitekturudstilling, der er skabt sammen med en nyudgivet bog, om offentlige byggerier gennem tiden. Bogen interesserer sig både for byggeriernes fysiske udformning, for den samfundsmæssige kontekst, de er skabt i og hvilke drømme og ideer, de vil bidrage til at realisere.

Jeg har anmeldt bogen i Danmarks Biblioteker, 4 2015 og har her blandt andet hæftet mig ved kapitlet om ‘hospitaler og galeanstalter’ (som det hed en gang). Her udmaler, kapitlets forfatter, Kim Dirckinck-Holmfeld gentagne kampe mellem arkitekter og lægestand, udkæmpet i forbindelse med opførelse af prægnante hospitalsbyggerier, gennem historien. Med  det historiske tilbageblik konstaterer han, at “næsten alle hospitaler har været forældede ved indvielsen og spørgsmålet er, om det også vil være sådant fremtidigt?”

Visioner, mod og forestillingsevne

Nu er biblioteker og kulturhuse, noget andet end hospitaler, alligevel er det en interessant pointe at tage med ind i nye og fremtidige kulturbyggerier. For det er en helt afgørende faldgrube! Der er da eksempler, også i nyere tid, på opførelse af prestigiøse biblioteks- og museumsbyggerier, hvor visioner, mod og forestillingsevne viser sig at have været utilstrækkelige, når byggeriet er taget i brug, og altså for sent.

Det er næsten ikke til at bære, så meget desto mere løfterigt  er det, at biblioteksfolkene i Aarhus har bragt sig i kontinuerlige innovations- og testmiljøer, i de mange forberedende år, der er gået forud for byggeriet af DOKK1 . De har med andre ord sikret sig gode kort på hånden til at deltage i skabelsen af ydre og indre rum, der er på højde med samtiden og indstillet på at møde fremtiden.

Også Kulturstyrelsens ‘modelprogram for folkebiblioteker‘ fortjener anerkendelse, i denne sammenhæng, og viser pointen ved at holde liv i det projekt, så det fortsat udvikles. Det gør stor gavn, også udenfor Danmark.

I tilknytning til ‘NextLibrary’, er der arrangeret ture til Moesgaard Museum, og dermed en god mulighed for at opleve, et eksempel på fremtidens museum. I hvert fald er der græs på taget, som kan betrædes.

På gensyn!