Kære museer, læg Jer i selen for indkøb og udstilling af flere kvindelige kunstneres værker. Det giver nye sanselige kunstoplevelser til alle

Så sent som i 1982 lykkedes det Louise Bourgeois at overskride hidtidige forhindringer og blive den første kvindelige kunstner, der nød fuld anerkendelse i form af en retrospektiv udstilling af sine værker på selveste MOMA. Indtil da var denne ære alene tilfaldet mænd. Tankevækkende, faktisk.

Jeg oplevede fornylig en stor og spændende kurateret udstilling af Louise Bourgeois’ værker på Moderna i Stockholm.  For mit vedkommende har dette forår i det hele taget budt på overraskende mange udstillinger af kvindelige kunstneres værker. På trods af at jeg selv tilhører kvindekønnet, har denne intensive eksponering for kvindelig kunst givet mig ny indsigt, der i høj grad understøtter de stemmer, der taler for en bevidst, ændret indkøbspolitik der kan sikre flere værker og udstillinger af kvindelige kunstnere på offentligt finansierede museer – se mere herom længere nede i teksten.

Ved at se og sanse værker af bl.a. Carol Rama på Den Fri i København, Ida-Lovisa Rudolfsson på Konsthallen i Luleå, Paula Modersohn-Becker på Louisiana og ikke mindste Louise Bourgeois er det gået op for mig (bedre sent end aldrig), hvad det er for et ganske anderledes univers, de kvindelige kunstnere reflekterer. Det mod, det blod, det levede liv fra kvindelige udkigsposter som naturligvis ikke kan formidles gennem mandlige kunstneres værker.

Nu ser jeg frem til efterårets planlagte udstillinger med fantastiske Marlene Dumas i Basel, Louise Bourgeois-beslægtede Tracey Emin i Sydney og så alle dem jeg ikke ved noget om endnu, herunder dem jeg skal opleve med BFs Kunstfaggruppe på studietur til kunstbiennale i Istanbul. Det bliver hedt og fedt!

Så sent som i februar 2015 opfordrede Akademirådet de offentligt finansierede museer til at lægge sig i selen for at rette op på de udtalte kønsskævheder i deres indkøb af kunst for, som Akademirådets næstformand og billedkunstner, Milena Bonifacini udtalte til Information, det handler om vores kulturarv:

Kunstmuseerne skaber historien igennem deres indkøb, og derfor skal vi sikre os, at de kvindelige kunstnere også får en plads i historien. For der er lige så meget kvalitet i værker af kvindelige kunstnere som af mandlige.

Opfordringen var Akademirådets respons på en ny undersøgelse, der blandt andet viste, at Arken mellem 2002 og 2012 indkøbte 120 værker af mandlige kunstnere og 20 af kvindelige, og at Statens Museum for Kunst mellem 2005 og 2012 har haft 31 særudstillinger med mænd og fem med kvinder.

Du kan se flere værker af Louise Bourgeois i dette link