Bibliotekerne og de menneskelige fællesskaber

Bibliotekerne og de menneskelige fællesskaber

I de kommende år vokser samspillet mellem biblioteker og  frivillige. Det er en god anledning til at indlede sokratiske samtaler om en mulig, fælles værdigrund og etik En svensk præst fortalte mig, at hun og hendes kolleger var blevet opmærksomme på en planlagt demonstration i deres lokalområde. Demonstrationen ville protestere mod den svenske flygtninge- og indvandrerpolitik. Præsterne diskuterede indbyrdes,...
Gentrificering af kulturen i Umeå?

Gentrificering af kulturen i Umeå?

Med mit kendskab til svensk presse som toneangivende aktør på den kultupolitiske arena, er pressens kritiske hovedfokus på nyt kulturhus i Umeå ingen overraskelse. Kæmpestort tillykke til Umeå med Kulturbyggeriet Väven. Det blev igangsat i forbindelse med kampen om titlen som Kulturhovedstad 2014, som Umeå i nord vandt over Lund i syd. Langt fra alt i Umeås nye kulturbygninger var klart ved kulturhovedstadsårets...
Talent kræver 10.000 timers øvelse

Talent kræver 10.000 timers øvelse

Der er mange ting man kan blive god til, hvis man øver sig i 10.000 timer. Trapholt Museet i Kolding viser for tiden en udstilling, der fokuserer på tegning og talent, som eksempel. Udstillingens omdrejningspunkt er værker fra 12 danske kunstnere og nogle af deres børnetegninger. Kunstnerne har fortalt om deres forhold og motivation til tegning, da de var børn. Langt de fleste medvirkende kunstnere har tegnet som børn og er...

Kvalitet og kunstneriske arbejdsmetoder i biblioteksudvikling

I mit forrige blogindlæg opfordrede jeg ansatte på bibliotekerne til at “stå ved en form for smagsdommeri, man kunne også kalde det en kunstnerisk, kvalitativ vinkel ind i praksis, og lade dette blive en del af den faglige identitet ” Ordet ‘smagsdommeri’ er faldet flere for brystet. Det er også en malplaceret metafor, fordi den bærer på værdier, der ikke hører tiden til, og som jeg ikke bekender mig...
Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur

Den bibliotekariske selvforståelse på overlevelsestur

Det er ikke første gang i bibliotekshistorien, at bibliotekarers faglige identitet, eller selvforståelse, er til overvejelse. Forestillingen om bibliotek og bibliotekar var lysende klar, dengang vores smukke, faglige formoder, på billedet ovenfor, praktiserede. Hun kuraterede bogsamlinger i sirlig systematik. Den loyale, diskrete og vidende bibliotekar sørgede for ro og orden og at rette bog gik til rette låner....
Dannelse, Overkaj siger det handler om evnen til at motivere sig selv

Dannelse, Overkaj siger det handler om evnen til at motivere sig selv

“I dag er den vigtigste værdikamp af alle kampen om, hvilket dannelsesideal der skal gælde i fremtiden” Det er igen blevet moderne at tale om ‘dannelse’, som en væsentlig effekt af og grundlag for kulturinstitutioners virksomhed. I forbindelse med en række interviews, jeg i øjeblikket gennemfører, har jeg lyttet til politikere, topembedsfolk og andre nøglepersoner, der alle refererer til...