Vores indstilling til arbejdets organisering hviler på en forældet tankegang, som vi har med fra industrisamfundets tid

Det er nemt, fleksibelt og uforstyrret at indrette en hjemmearbejdsplads, så man slipper for at transportere sig til jobbet, hver dag. Men hjemmearbejde kan have negative konsekvenser, siger ny ledelsesforskning. Det har at gøre med, at vores indstilling til arbejde og arbejdsorganisering hviler på en forældet tankegang, som vi har med fra industrisamfundets tid.

Derfor udfordres distancearbejde af tre temaer:

  1. Autonomi, som giver fleksibilitet til at justere arbejdslivet i forhold til egne behov, kan øge job tilfredsheden. MEN arbejde lange perioder på distancen, indebærer en risiko for isolation.
  2. Relationer, den der er meget væk fra arbejdspladsen risikerer at udvikle et mindre godt forhold til kollegerne.
  3. Synlighed, som betyder at være tilgængelig for face to face relationer og blive set på arbejdspladsen. Ansatte som arbejder hjemmefra risikerer at blive ekskluderet af det sociale fællesskab og blive vurderet som en person, der ikke bidrager nok – f.eks. af sin chef.

Hvad kan man da gøre på en arbejdsplads, så man bevarer mulighederne for at arbejde hjemmefra og minimerer de uønskede konsekvenser?

  • Man kan respektere behovet for synlighed på arbejdspladsen og bestemme, at hjemmearbejde max må udgøre halvdelen af en arbejdsuge.
  • Man kan redefinere de stereotype opfattelser af, hvad der er ‘rigtigt arbejde’, ved simpelthen at sætte emnet på dagsordenen og konkret tale om det.
  • Man kan målrettet skabe fysiske rammer for, at tilfældige møder opstår på arbejdspladsen.

Men, man kan rolig vente, til efter sommerferien, og huske på, at andre dele af forskningen peger på værdien af at tage en god lang pause og holde fri.

God sommerferie :-)

Ovenstående blogindlæg bygger på en artikel skrevet af Peter Holdt Christensen, lektor, Center for Strategi og Globalisering, Copenhagen Business School – bragt i tidsskriftet Ledelse i dag