Den ny Danmarkskanon er en vitaminfattig oplevelse. Den får et kort liv i skyggen før den går i opløsning, som vådt krudt en sen nytårsaften. 

Danmarkskanon lukker Danmark om sig selv, den savner udblik og nysgerrigt engagement. Den spejler historien, men viser ingen forventningsfuld åbning til den fremtiden, hvor Danmark og danskere er i bestandig interaktion og relation med mennesker i verden.  Det skyldes både formuleringer og prioriteringer, men måske endnu mere den generelle, politiske kontekst, der rammer kanonen ind.

Ihukommende de senere års talløse, ekskluderende udsagn og handlinger initieret af det offentlige Danmark vendt mod landets svageste befolkning herunder nytilkomne flygtninge og migranter, forekommer det næsten provokerende at fremhæve kønsligestilling som særlig dansk værdi. Det gør kanonen. Men hvorfor ikke ligestilling i et bredere perspektiv? I forhold til nationalitet, etnicitet, tro, socialt udgangspunkt, sexualitet og selvfølgelig køn?

Og når det så tilmed i efteråret 2016 kunne konstateres, at kønsligestillingen i Danmark faktisk er for nedadgående. At Danmark er gledet ned på en 19.plads i en international ranking, mens de kære, nordiske søsterlande fortsat viser vejen som nummer 1,2,3 og 4. Bedst  i verden på kønsligestilling er de. Det kunne Danmark også være. Hvordan kan vi score så dårligt på en højt prioriteret kerneværdi?

At fastholde et højt niveau kræver politisk engagement. Noget sådant synes ikke at kunne tilvejebringes i en ny regering, der med dagbladet Informations ord indretter sig, så “far har penge og pistoler, mens mor spiller klaver og opdrager“. Var der nogen, som talte om  utroværdighed eller inkonsistens?

Ligestilling burde også i Danmarks tilfælde favne relationen til Grønland, det oprindelige folk, som vi har koloniseret, og som nu for alvor er begyndt at rykke sig i tøjret. Hvorfor kan man ikke i kerneværdierne se Rigsfællesskabet spejlet på moderne, frisættende vis?

Listen over de 10 danske kerneværdier, vækker mistanke om, at den ny kulturministers invitation til den afgående om selv at færdiggøre projektet og forestå præsentationen af den ny  Danmarkskanon, snarere end generøsitet gik ud på at lægge afstand. Ikke aktivt, såklart, men ved at lade kanonen gå i opløsning som vådt krudt en sen nytårsaften. Meget er glemt, når Rådhusuret falder i 12. slag og markerer starten på et nyt år.

Her kan du se Danmarkskanons 10 værdier

Her kan du læse, at kønsligestillingen i DK bevæger sig den gale vej

Her kan du løse om Danmarks principielle holdning til menneskerrettigheder og oprindelige folk