I forrige uge ville Mette Bock nedlægge Copenhagen Phil, i den forgangne fik hun Kvinfo på sigtekornet.

Du kan aktivt støtte bevarelsen af Kvinfo med din underskrift https://www.skrivunder.net/bevar_kvinfo

Minister for offentlig innovation var en af få nydannelser i forbindelse med seneste regeringskonstruktion. Spørgsmålet er dog om Liberal Alliance overhovedet tænder på entreprenuerskab og innovation i offentlig sammenhæng? Tvivlen melder sig efter Kulturministerens seneste udspil.

Netop disse to institutioner lyser op med flere originalt tænkte og velgennemførte eksempler. De har leveret enestående resultater, i kraft af en udadvendt, eksperimenterende og interagerende tilgang og gennem seriøs, faglig fundering. De burde hædres fremfor det modsatte. Og det er de også blevet i mange sammenhænge, gennem årene.

Da jeg forleden hørte bilradio, blev jeg bekendt med de begrundelser Laura Lindahl, Liberal Alliance fremfører for at fjerne støtten fra Kvinfo.

I udsendelsen “Reporterne” Radio 24syv 22 marts, sagde hun blandt andet:

“Kvinfo har underlæggende toner, af den klassiske venstreorienterede retorik, hvor man definerer  kvinden som det svage køn ….

jeg er interesseret i at fjerne statsstøtten, fordi de har en politisk dagsorden, det må de gerne ha’ men ikke på skatteydernes regning,

24syv reporteren ville vide, hvad det er helt præcist, Kvinfo står for, og hvad man tænker, når man hører ordet Kvinfo?

“Så tænker man, at de står for sådan en ligestillingsdebat, hvor kvinden er det svage køn, vi har brug for kvindekvoter, vi har brug for øremærket barsel og en masse politiske redskaber for at vi kan forhindre mændene i at holde kvinderne ude, det er det billede man får, at de onde mænd de vil ikke have kvinder som chefer og kolleger, de vil holde dem ude, så nu skal vi med tvang og magt sikre at kvinder kan komme til tops

Det er ubegribeligt og angstprovokerende, når folkevalgte politikere argumenterer ud i den blå luft og faktisk decideret uvederhæftigt, hvad Laura Lindahl gør i dette tilfælde. Jeg har gjort mig den ulejlighed at spørge Kvinfo, hvad de mener om kvoter, og har modtaget svar, der blandt andet siger:

 Vores bibliotek ligger inde med en lang række rapporter og forskningsresultater om kønskvotering, og de peger i forskellig retning. Selv om kvoter snævert set ofte virker, så peger nogle forskere på en række bivirkninger: Fx at folk føler sig tvunget, og de kvinder, der sidder på en kvoteret plads, risikerer at blive betragtet som en slags B-medlemmer. Erfaringerne fra fx Norge viser også, at selv om der er andre gavnlige effekter af at have kvoter i virksomhedsbestyrelser, så er spredningseffekten lille, hvis man kigger på de topledere, som bestyrelserne er med til at ansætte.

Det er kort sagt, fake news, når Laura Lindahl citerer Kvinfo for unuanceret at anbefale kvinde- og kønskvoter. Derudover kan en tale om “underlæggende toner” være frygteligt intimiderende og manipulerende. Det er muligt, at Laura personligt associerer, som hun beskriver det, når hun hører ordet Kvinfo. Men det er langt fra det sprog og den videns- og forskningsbaserede tilgang Kvinfo’s virksomhed repræsenterer.

Der findes ikke forskningsmæssig belæg for at benævne kvinden ‘det svage køn’. Det er et begreb, som hørte til i civilsamfundet, da vores mødre var børn. Ligeså lidt findes der belæg for at karriere-barrierer opstår på grund af onde mænd, der vil forhindre kvinder i at komme til tops. Karrieremuligheder handler om strukturer, om traditioner, om personlige præferencer og meget andet, som man kan få indblik i, ved at henvende sig til Kvinfo, der har en lang, dyb og derfor nuanceret ekspertise indenfor køn og ligestilling. For det handler ikke bare om kvinder, men om køn.

KVINFO har formuleret visionen: En fri, ligestillet og mangfoldig fremtid og arbejder under missionen, at være Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed.

I følge Laura Lindahl er Kvinfo et politisk projekt. Det kan vi ikke blive uenige om. Når staten gennem årene har støttet Kvinfo finansielt, er det begrundet i sammenfaldende visionære tanker og politiske ambitioner. Og det er Kvinfos opgave at arbejde for at fremme den retning, der er angivet i deres vision. Præcis som det er folkeskolens opgave at fremme de idealer, lovgivningen indenfor skoleområdet byder på, når det gælder adgang til grundskoleuddannelse for alle.

Vision og strategisk retning for Kvinfo (læs selv mere på Kvinfos hjemmeside)