Kære Joy Mogensen, velkommen tilbage som kulturminister, jeg ønsker dig alt godt, og håber at du som kulturminister, helhjertet vil støtte landets biblioteker i rollen som ressource og god ven for alle danske børn.

Mette Frederiksen har sympatisk udnævnt sig som børnenes minister. Det er fint, at statsministeren således vedstår et statsligt ansvar for gode familiemæssige og sociale rammer for alle børn. Et oplagt, næste skridt kunne være erkendelsen af, at der til et godt børneliv hører kulturel stimulans, dannelse og indsigt.

Bibliotekernes potentiale til at deltage i berigelsen af børns liv har vist sig uovertruffen. Bibliotekerne er for alle, og formår at skabe kontakt og være givende også i forhold til udsatte børn. Bibliotekerne findes i den lokale hverdag med professionelle, menneskelige og relationsskabende ressourcer.

Indbyrdes er bibliotekerne mere forskellige i dag, end på noget tidspunkt tidligere, i moderne tid. Langvarig politisk underprioritering af kulturområdet generelt, har betydet fravær af en engageret, statslig kulturpolitik og rundbarbering af en ressourcestærk, statslig styrelse på kulturens område. Den ligger nu og gisper.

Den situation vil bidrage til yderligere differentiering de kommende år. Det betyder, at nogle kommuner kan tilbyde fænomenale, toneangivende, stærkt benyttede biblioteker, mens andre lader borgere nøje med nødlidende, såkaldte, biblioteker, der er ligeså fattige og ressourcesvage som borgerne selv, inklusive udsatte børn.

Jeg vil håbe, at netop tilbagevendte Kulturminister Joy Mogensen vil være i stand til at følge statsministerens nytårstale op med initiativer, der sætter kulturen mere markant på dagsorden, anskueliggør dens styrke og nødvendighed, og gør det muligt for biblioteker, landet over, at fungere som en reel ressource og god ven for alle danske børn.

Godt nytår!